Konkurs dramaturgiczny „Nigdy nie będziesz szła sama”

23.07.2021

W ramach nowego cyklu wydarzeń „Porozmawiajmy o, TR Warszawa ogłasza konkurs dramaturgiczny pod hasłem „Nigdy nie będziesz szła sama”. Konkurs ma na celu pobudzenie refleksji na temat problematyki praw kobiet i aborcji wśród twórców i twórczyń, odbiorców i odbiorczyń teatru oraz stworzenie impulsu do tworzenia tekstów dramatycznych poświęconych tematyce praw kobiet. W ramach konkursu wyłonione zostaną najbardziej wartościowe i ciekawe pod względem artystycznym i merytorycznym sztuki, które zostaną zaprezentowane m.in. w formie pokazów warsztatowych w TR Warszawa.

W pierwszym etapie Konkursu każdy uczestnik/każda uczestniczka może nadesłać jedno zgłoszenie, tzw. koncepcję (szczegółowe informacje dotyczące koncepcji opisane są w regulaminie konkursu, dostępnego poniżej). Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z koncepcją upływa 15 czerwca 2021 roku. Do drugiego etapu konkursu komisja kwalifikacyjna złożona z przedstawicielek i przedstawicieli zespołu TR Warszawa w składzie Grzegorz Jarzyna, Agata Kołacz, Paweł Kulka, Kaja Stępkowska, Monika Tuniewicz oraz Jacek Telenga (koordynator konkursu) wybierze i zakwalifikuje maksymalnie dziesięć koncepcji spośród nadesłanych w pierwszym etapie zgłoszeń (lista uczestniczek i uczestników drugiego etapu zostanie ogłoszona na stronie TR Warszawa do 6 lipca 2021 roku).

Autorki/autorzy zakwalifikowanych do drugiego etapu projektów będą proszeni o stworzenie do dnia 31 października 2021 roku pierwszej wersji tekstu dramatycznego – rozwinięcia zgłoszonej w pierwszym etapie koncepcji. Za zakwalifikowanie do drugiego etapu Konkursu TR Warszawa wypłaci nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł brutto, a koncepcje zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej TR Warszawa.
Osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu wezmą udział w przygotowanych przez teatr konsultacjach dramaturgicznych prowadzonych przez ekspertów/ekspertki w dziedzinie dramaturgii.

Spośród utworów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, w trzecim etapie konkursu Komisja Artystyczna w składzie:

wybierze maksymalnie trzy prace finałowe laureatów/laureatek Konkursu. Każdy z laureatów/Każda z laureatek Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5550 złotych brutto (w przypadku, gdy nagrodzony utwór będzie utworem stworzonym przez kilka współautorek/kilku współautorów, nagroda pieniężna będzie podzielona pomiędzy każdą/każdego ze współautorek/współautorów).

Prace finałowe zostaną zaprezentowane w formie pokazów warsztatowych w sezonie 2021/2022, a także opublikowane na stronach internetowych TR Warszawa oraz wydane w postaci książkowej w serii Nowa Dramaturgia do końca 2022 roku. Pokazy warsztatowe prac finałowych laureatów/laureatek Konkursu odbędą się do końca sezonu 2021/2022 w TR Warszawa. Każdy pokaz zostanie zaprezentowany dwukrotnie.

Zapraszamy do udziału w konkursie i wydarzeniach z cyklu Nigdy nie będziesz szła sama. Porozmawiajmy o aborcji w TR Warszawa!

Czytaj więcej:

Patron