Staff Only

REŻ.: KATARZYNA KALWAT

 • najbliższe spektakle: 21, 22 czerwca 2019 r.

Wydarzenie odbywa się w ramach "Zorganizujmy swoją przyszłość — Biennale Warszawa 2019".

  STAFF ONLY to spektakl z udziałem mieszkających w Warszawie migrantów – artystek i artystów, wywodzących się z różnych krajów i kultur. Twórcy projektu zaprosili ich do współpracy, aby zmierzyć się z poczuciem wyobcowania i koniecznością przedefiniowania znaczenia bycia aktorem - mieszkańcem Polski. Projekt wynika z potrzeby integracji twórców-migrantów, jest próbą rozszerzenia pojęcia narodowych praktyk aktorskich i redefinicji narodowej kultury. Czy teatr może być nową wieżą Babel? 

  OD TWÓRCÓW

  Polska znajduje się w wyjątkowym momencie. Na przestrzeni ostatnich trzech lat, za sprawą fali masowej migracji ekonomicznej, w strukturze społecznej zachodzą szybkie i radykalne zmiany. Ostatnie szacunki mówią o 150 tys. cudzoziemców mieszkających w samej tylko Warszawie – to oznacza, że stanowią oni już ok.10 proc. mieszkańców miasta. Od 2016 roku liczba zarejestrowanych cudzoziemców w całym kraju podwoiła się z 300 tys. do blisko 600 tys. osób. Kluczowe zatem staje się zagadnienie tożsamości kulturowej współczesnej Polski i przestrzeni, jaką pozostawia się w niej dla obcokrajowców, imigrantów. Nie istnieją krajowe systemy integracyjne, dzięki którym cudzoziemki i cudzoziemcy mogliby bezpiecznie i stabilnie budować w Polsce swoją przyszłość. Wartości, takie jak otwartość, liberalizm i postępowość nie zawsze idą w tym wypadku w parze z elementarnym doświadczeniem wykluczonych przybyszy, „obcych” próbujących odnaleźć swoje miejsce w Polsce. Dla nas, twórczyń i twórców teatralnych, równie istotne stają się społeczne zmiany znajdujące odzwierciedlenie w przestrzeni kultury: w teatrze i szerzej – na artystycznym rynku pracy. Zjawisko „szklanego sufitu” występuje równie silnie w teatrze i w filmie: bezrobotni aktorzy obcego pochodzenia nie znajdują zatrudnienia w publicznych instytucjach kultury. Teatr, tradycyjnie pojmowany jako przestrzeń zaangażowanej społecznej krytyki, miejsce awangardowych poszukiwań i instytucja walki o wolność, staje się w przewrotny sposób narzędziem umacniania podziałów, które deklaratywnie zwalcza. 

  W projekcie STAFF ONLY wychodzimy od wyobrażenia kultury narodowej, która ma charakter integrujący, uwzględniający zróżnicowane doświadczenia i uwarunkowania kulturowe osób. Chcemy, aby doprowadziło nas to do trwałej zmiany, chociażby w mikro–skali, w której zaproszone do projektu artystki i artyści mają szansę przebicia szklanego sufitu. 

  Chcemy odpowiadać na pytania dotyczące strategii jakie może podjąć aktor–migrant, by dostać szansę pracy w swoim zawodzie. Czy musi i jest w stanie zmienić się w „prawdziwego Polaka”, pozbywając własnej tożsamości, akcentu, tradycji i koloru skóry? Te doświadczenia pomagają nam sformułować nasze wspólne marzenia i plany jakie mamy na przyszłość.

  Koproducentem spektaklu jest TR Warszawa.

  Spektakl grany w TR Warszawa / Marszałkowska 8

  bilety: 50 zł (normalny) / 30 zł (ulgowy) / 20 zł (wejściówka)

   

  Obsada

  TWÓRCY

  • Katarzyna Kalwatreżyseria, scenografia, kostiumy
  • Piotr Grzymisławskidramaturgia
  • Beniamin Bukowskitekst
  • Wojciech Blecharzmuzyka

  BIENNALE WARSZAWA

  Lista współtwórców programu Zorganizujmy swoją przyszłość!, pierwszej edycji Biennale Warszawa, jest długa. Znajduje się na niej ponad 400 nazwisk. Każdego dnia zwiększa się ona o kolejne nazwiska. Są na liście badacze i badaczki, intelektualistki i intelektualiści, teatralni twórcy i twórczynie, artystki i artyści wizualni, kompozytorzy i muzycy, kuratorki i kuratorzy projektów performatywnych i wizualnych, reprezentanci i reprezentantki polskich i zagranicznych środowisk aktywistycznych, mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, także dzieci i młodzież, cudzoziemcy i cudzoziemki pracujący i żyjący w Warszawie. W maju i czerwcu tego roku wszyscy ci ludzie, zaproszeni do kolektywnego przygotowania programu Biennale przez kuratorki i kuratorów poszczególnych bloków programowych, zorganizują i wezmą udział w 40 wydarzeniach: spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, wykładach, konferencjach, warsztatach, wycieczkach, pokazach filmowych, kongresach, konwencjach, które zostaną pokazane ponad 80 razy w 16 miejscach w Warszawie. Miejscem prezentacji są zarówno przestrzeń Biennale Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 34/50, jak i sceny i sale partnerskich instytucji kultury: Nowego Teatru, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Teatru Powszechnego, TR Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej U-jazdowski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Warszawskiej Pragi. Nasze działania odbędą się także w mniej oczywistych, z punktu widzenia odbiorców kultury, miejscach Warszawy: w pustej szkole na Skaryszewskiej, na bazarze na Namysłowskiej, na ulicy Kijowskiej, na trasie z Muranowa do Śródmieścia, na Placu Zamkowym i Trasie W–Z, na Placu Konstytucji. 32 z tych 40 wydarzeń powstało specjalnie pod kątem Biennale Warszawa.

  Przez ponad rok wspólnie zastanawialiśmy się jak powinna wyglądać nasza przyszłość, w jaki sposób może zostać zorganizowana, jakie formy instytucjonalne byłyby najbardziej odpowiednie, byśmy mogli wyjść poza apokaliptyczne wizje przyszłości, które zdominowały nasze życie polityczne, społeczne i kulturalne. W trakcie tegorocznej edycji Biennale stawiamy kolejny krok, zaczynamy – poprzez działania artystyczne – kolektywnie tworzyć alternatywne organizacje i instytucje, które będą w stanie zaproponować inną wizję przyszłości, opartą na takich wartościach jak demokracja, postęp, solidarność. Do listy osób współtworzących program oraz istniejących instytucji partnerskich, z którymi współpracujemy, należy zatem dołączyć listę nowoprojektowanych organizacji. Znajdą się na niej: nowa kooperatywa artystyczna, międzynarodowa organizacja ekofarmerek, inny uniwersytet, nowa placówka edukacyjno-społeczna, transnarodowa unia, organizacja współpracy między Europą Wschodnią a krajami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, chór społeczny, oddolna instytucja kultury, transnarodowy zespół artystyczny, forum społeczne. Stworzenie całego szeregu organizacji zdolnych do ciągłej, stałej pracy w różnych obszarach naszego życia nie jest łatwe nawet dla interdyscyplinarnej instytucji jaką jest Biennale Warszawa. Powstaną organizacje, które trzeba podtrzymywać i rozwijać. Mała instytucja i niewielki zespół nie będą w stanie tego zrobić sami. Dlatego hasło programowe Zorganizujmy swoją przyszłość! jest równocześnie zaproszeniem do wspólnego działania.