Idealny model rodziny nie istnieje.

 • Marszałkowska 8
 • TR bez barier / Audiodeskrypcja
 • TR bez barier / Napisy
 • TR bez barier / Pętla indukcyjna
 • TR bez barier / PJM

Rodzina

reż.Justyna Sobczyk
18.01 19:00

Pętla indukcyjna

20.01 19:00

Pętla indukcyjna

21.01 19:00

Pętla indukcyjna

Kup bilet
 • Reżyseria

  Justyna Sobczyk

 • Premiera

  30 września 2022

 • Czas trwania

  około 1 godziny i 30 minut

 • Bilety
  Bilet normalny: 65 zł
  Bilet ulgowy: 45 zł
  Bilet normalny grupowy (powyżej 10 osób): 50zł
  Bilet ulgowy grupowy (powyżej 10 osób): 40 zł
Uwaga

Spektakl rekomendowany dla widzów od 15. roku życia.

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Obsada

Daniel
Krajewski

Magdalena
Świątkowska

Piotr
Swend

Michał
Pęszyński

O spektaklu

Premiera w ramach Festiwalu Kultura Bez Barier oraz cyklu “Porozmawiajmy o (niepełno)sprawnościach”. 

Spektakl połączonych zespołów Teatru 21 i TR Warszawa, badający temat współczesnej rodziny i relacji rodzinnych. Bazując na swoich osobistych doświadczeniach oraz rolach zagranych wcześniej w filmie i na scenie, aktorzy i aktorki obu teatrów tworzą rodzinną komedię omyłek, w której ciemna strona relacji rodzinnych spotyka się z tęsknotami i fantazjami na temat harmonijnej rodziny wprost z polskich seriali. Czy osoba z niepełnosprawnością może być pełnoprawnym członkiem / członkinią rodziny – nie tylko synem czy córką ale też ciocią, wujkiem, matką lub ojcem? Czy aktor/ka z niepełnosprawnością może być pełnoprawnym członkiem / członkinią rodziny teatralnej?

Krótki opis spektaklu

Spektakl badający temat współczesnej rodziny i relacji rodzinnych, tworzony przez połączone zespoły TR Warszawa i Teatru 21.

Od twórców

Idealny model rodziny nie istnieje w praktyce, ale wspólne dla wszystkich jest marzenie o byciu częścią harmonijnego układu rodzinnego. To właśnie potrzeba bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, zrozumienia powoduje, że jesteśmy gotowi do ryzykowania i podejmowania prób założenia rodziny, wierząc w to, że jesteśmy w stanie odkryć jej karmiący, wspierający potencjał. Chcemy na scenie powołać inkluzywne laboratorium, aby przyglądać się społecznemu modelowi rodziny, do którego połowa zaproszonego zespołu aktorskiego (przedstawiciele Teatru 21) nie ma dostępu. Według polskiego prawa osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie mogą zawierać związków małżeńskich. Jakie konsekwencje rodzi ten zakaz? Z jakich obaw wynika, jaką prawdę ujawnia o większości społeczeństwa? Co mówi o państwie i zasadach, według których organizuje ono życie codzienne swoich obywateli i obywatelek? Czy w teatrze możemy powołać sytuacje, na które społecznie nie dajemy przyzwolenia? To pytania, jakie chcemy postawić sobie i publiczności.

„Rodzina jako idea bywa niespójna, ponieważ ludzie ją współtworzący reprezentują nierzadko odmienne światopoglądy. Każda relacja z drugim człowiekiem ma w sobie zarzewie potencjalnego konfliktu. Więzi rodzinne jako sieć pulsujących relacji wiąże się zazwyczaj z nie do końca udanymi realizacjami ich znormalizowanych wzorców i wyobrażeń. Ta praktyczna nieidentyczność z poziomem deklaracji i ogólnospołecznych oczekiwań, należy do jednych z najbardziej znamiennych cech polskiego pokrewieństwa.”

(Agata Stanisz, Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, Poznań, 2014)

Teatr 21 – zespół teatralny, którego aktorami i aktorkami są głównie osoby z zespołem Downa i autyzmem. W ciągu 16 lat swojej działalności stworzył kilkanaście spektakli prezentowanych w teatrach i instytucjach w całej Polsce. Grupa występowała na festiwalach krajowych (m.in. Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków) i zagranicznych (Praga, Berlin, Helsinki, Freiburg). Oprócz działalności artystycznej Teatr 21 zajmuje się również edukacją, pedagogiką teatru, działalnością wydawniczą, organizuje konferencje, wykłady i pracuje w międzynarodowych sieciach. W 2021 Teatr 21 został nagrodzony Paszportem POLITYKI w kategorii “Teatr“.

Centrum Sztuki Włączającej – prowadzona przez Teatr 21 od 2020 roku społeczna instytucja kultury współfinansowana przez m.st. Warszawę, w całości poświęcona twórczości artystów z niepełnosprawnościami i włączaniu w pole sztuki, kultury i nauki różnorodnych grup społecznych. Centrum Sztuki Włączającej i Fundacja Teatr 21 planują otworzyć swoją siedzibę na warszawskiej Pradze Północ, trwa zbiórka funduszy na niezbędny remont tego miejsca.

“Porozmawiajmy o (niepełno)sprawnościach”

Cykl debat, spotkań i projektów artystycznych, realizowanych w sezonie 2022/23 w TR Warszawa, których celem jest realne likwidowanie barier w dostępie do kultury i ekspresji artystycznej dla osób z niepełnosprawnościami, przekraczanie granic między artystami/artystkami o różnym doświadczeniu i statusie zawodowym. W ramach projektu przewidziane są pokazy spektakli teatralnych z udziałem osób z niepełnosprawnościami oraz debaty i spotkania, poświęcone obecności osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i kulturalnym. Z pomocą ekspertów i zaproszonych gości, a także osób z niepełnosprawnościami, chcemy zrozumieć kondycję człowieka i mechanizmy, jakie kierują ludzką egzystencją. Dlaczego chcemy rozmawiać w teatrze? Bo to być może ostatnia przestrzeń, w której można bezpiecznie i otwarcie mówić o problemach człowieka, nie narażając się na osąd czy moralizowanie. Teatr zajmuje się tym od swych początków: pokazuje ludziom, jakimi są, jakimi pragną być i jakimi mogliby być, gdyby tylko chcieli.

fot. Monika Stolarska

Twórcy

reżyseria: Justyna Sobczyk

scenariusz na podstawie improwizacji aktorskich: Natalia Fiedorczuk

dramaturgia: Jakub Drzewiecki, Natalia Fiedorczuk, Justyna Sobczyk

scenografia: Barbara Hanicka

kostiumy: Wisła Nicieja

muzyka: Krzysztof Kaliski

choreografia: Aleksandra Bożek-Muszyńska

wideo: Agata Rucińska

reżyseria światła: Aleksandr Prowaliński

kierowniczka produkcji: Anna Czerniawska

producentka Teatru 21: Paulina Uryszek

asystentka reżyserki: Katarzyna Gawryś

inspicjentka: Patrycja Węglarz

asystentka scenografki/asystentka produkcji: Monika Zielińska

kierownik techniczny: Michał Golasa

zastępca kierownika technicznego: Kacper Stykowski

warsztat/budowa scenografii: Tomasz Ciężarek, Tadeusz Tomaszewski

rekwizytor: Tomasz Trojanowski

montażyści: Łukasz Winkowski, Piotr Gromek, Tomasz Trojanowski, Grzegorz Zielski, Mariusz Puanecki, Mariusz Basiak

dźwięk: Miłosz Pawłowski, Jakub Sapka

wideo: Maciej Kaszyński, Marcin Metelski

światło: Daniel Sanjuan-Ciepielewski, Jędrzej Jęcikowski

garderobiane: Teresa Rutkowska, Ela Kołtunowicz

charakteryzatorki: Dominika Zatońska-Mosior, Milena Jura

Recenzje

 • Powołując na scenie pozornie tradycyjny układ rodzinny: mama w ciąży, tata i dwoje nastoletnich dzieci, z których jedno jest osobą z zespołem Downa, twórcy uważnie rozmontowują schematy codziennych zachowań poszczególnych członków rodziny. Raczej zapraszają do zadawania pytań o możliwości współtworzenia więzi wbrew pęknięciom w rodzinie, niż przedstawiają wizję kryzysu rodziny jako takiej czy dotkliwą analizę traum rodzinnych.

  Marzena Wiśniewska, Miesięcznik Teatr
 • O rodzinie można myśleć inaczej niż tylko konserwatywnie – nie narzucając tego „jak”, po prostu inaczej i różnorodnie. W ten sposób twórczynie wyprzedzają aparat państwa i porządek prawny, choćby tymczasowo lub fragmentarycznie proponując wizje nowych rodzin.

  Ada Tymińska, Dwutygodnik
 • Połączone siły TR Warszawa i Teatru 21 zrzeszającego artystów i artystki z zespołem Downa i autyzmem podejmują temat rodziny (tekst stworzyła Natalia Fiedorczuk na podstawie aktorskich improwizacji). I powodują, że wątek mocno wyeksploatowany, także w teatrze, nabiera nowych znaczeń i wywołuje żywe emocje.

  Aneta Kyzioł, Polityka

Koprodukcja z Teatrem 21

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizator