• ATM Studio
  • Marszałkowska 8
  • TR bez barier / Pętla indukcyjna

Pętla indukcyjna w TR Warszawa

Od początku września 2020 w TR Warszawa funkcjonuje pętla indukcyjna. Pętla rozłożona jest na całej widowni TR Warszawa/Marszałkowska 8 i TR Warszawa/ATM Studio.

Dzięki niej widzowie i widzki z aparatami słuchowymi będą mogli wyraźniej i bardziej komfortowo odbierać dźwięki ze sceny – użycie mechanizmu pętli eliminuje niepożądane odgłosy z najbliższego otoczenia osoby słabosłyszącej.

Czym jest pętla indukcyjna?

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu. To specjalny drut magnetyczny połączony ze wzmacniaczem, który z kolei podpięty jest pod stół mikserski zespołu audiotechniki TR Warszawa. Dzięki pętli widzowie i widzki z aparatami słuchowymi z przełączeniem na cewkę indukcyjną (ma ją niemal 100% aparatów) będą słyszeli dźwięki i słowa ze sceny, nie widowni (czyli szeleszczeń, skrzypień czy szeptów). Pętla rozłożona jest na całej widowni, dzięki czemu osoby z aparatami słuchowymi mogą komfortowo korzystać z niej z dowolnego fotela.

Spektakle z zamontowaną pętlą indukcyjną są oznaczone w kalendarzu ikoną w prawym górnym rogu:

Zmiany spowodowane Covid-19

Wszystkie informacje o ewentualnych odwołaniach spektakli spowodowanych sytuacją epidemiologiczną i zmianą w obostrzeniach znajdują się na stronie głównej, w kalendarzu oraz w zakładce Aktualności.

TR Bez Barier

Zespół TR Warszawa nieustannie pracuje na rzecz zwiększania dostępności i pogłębiania uczestnictwa w kulturze. Rozumiemy to bardzo szeroko – zarówno jako rozpoznanie i dostosowanie programu do potrzeb uczestniczek i uczestników, jak i likwidowania barier komunikacyjnych i architektonicznych. To także dołożenie starań do dostosowania naszych działań dla grup z niepełnosprawnościami sensorycznymi, słuchu, wzroku i ruchu. Instalacja pętli indukcyjnej w TR Warszawa jest krokiem, dzięki któremu znosimy jedną z barier w dostępie do programu kulturalnego i artystycznego w Warszawie.


Projekt TR Bez Barier 2020 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o  grach hazardowych.