• TR Warszawa to teatr otwarty na nowe prądy artystyczne i pracujący dla przyszłości sztuki. Budujemy wokół naszych wszystkich działań oraz programu zaangażowaną wspólnotę twórców, twórczyń, uczestniczek i uczestników kultury. TR Warszawa to także teatr transparentny pod względem organizacyjnym i finansowym. Realizując obowiązek jawności i otwartości publicznej instytucji kultury, obok statutu z misją społeczną, przyjętej przez teatr koncepcji programowo-organizacyjnej, strategii zespołu TR Warszawa TEATR OTWARTY, publikujemy kolejne najważniejsze dokumenty regulujące pracę naszego teatru: kontrakt dyrektorki teatru, Natalii Dzieduszyckiej, strukturę organizacyjną, politykę ustalania wynagrodzeń twórców i twórczyń pracujących przy produkcjach spektakli i wydarzeń artystycznych, a także zarządzenia w sprawie wyjazdów służbowych i planowania kalendarza pracy artystycznej. W zakładce tej będziemy sukcesywnie dodawać kolejne wypracowane przez zespół TR Warszawa dokumenty. Wierzymy, że zainicjowane przez nas działania przyczynią się do budowania dobrych praktyk i realizacji misji publicznej teatru.

   

  W strategii rozwoju zespołu TR Warszawa, wśród najważniejszych celów do osiągnięcia, zapisaliśmy transparentne zasady ustalania budżetów i wynagrodzeń. Zobowiązaliśmy się także do stosowania czytelnych i korzystnych warunków współpracy z twórcami i twórczyniami. Działając zgodnie z przyjętą przez nas strategią na najbliższe lata i jako jeden z pierwszych teatrów publicznych w Polsce, ogłaszamy politykę ustalania wynagrodzeń twórców i twórczyń pracujących przy produkcji spektakli i wydarzeń artystycznych w TR Warszawa.

   

  Zawarta w niej siatka wynagrodzeń została wypracowana na bazie rozeznania rynku teatralnego i wieloletniej praktyki produkcyjnej. Siatka odpowiada kategoriom produkcji i wydarzeń artystycznych, zapisanych w „Strategii Zespołu TR Warszawa 2019-2023 TEATR OTWARTY”, razem z ich planowanymi budżetami.

   

  Ogłaszając ten dokument realizujemy zawarte w misji i wizji TR Warszawa zobowiązanie do stosowania czytelnych i korzystnych warunków współpracy z twórcami i twórczyniami oraz do podmiotowego traktowania wszystkich uczestniczek i uczestników procesu twórczego.

   

  Aby spełnić wymagania transparentności i jawności oraz pokazać międzynarodowy kontekst w jakim działa nasz teatr, publikujemy umowy na realizacje spektakli TR Warszawa zawarte z twórczyniami i twórcami, zaliczanymi zgodnie z przyjętą koncepcją programowo-organizacyjną teatru do nurtu międzynarodowego: Grzegorzem Jarzyną, Kornélem Mundruczó i René Polleschem.

   

  Chcemy, aby nasze działania były krokiem w stronę pełnej jawności wynagrodzeń w polskim teatrze.

 • Pobierz Statut TR Warszawa
  Pobierz Koncepcję programową i organizacyjną
  Pobierz Umowę w sprawie warunków organizacyjno-finansowych

   

  Założony w 1949 roku Teatr Rozmaitości jest sceną na stałe wpisaną w pejzaż stołecznych instytucji kultury. W końcu lat 90. pod kierunkiem Grzegorza Jarzyny wypracował nowy model funkcjonowania teatrów w Polsce, wprowadzając nowoczesne formy sceniczne i nowy język teatralny. Pełnił istotną rolę kulturotwórczą, poruszając wcześniej nieobecną na scenach, ważną społecznie tematykę, włączając do programowania inne dziedziny sztuki, prowadząc działania poza swoją główną siedzibą, zapraszając do współpracy młodych artystów i nawiązując w nowatorski sposób dialog z widzem. Zbudował międzynarodowy prestiż i zapewnił sobie trwałą obecność na najważniejszych festiwalach i scenach teatralnych świata. Od 2003 roku teatr pod nową nazwą TR Warszawa kontynuuje zapoczątkowaną w latach 90. linię artystyczną, której istotą są twórcze poszukiwania nowych form teatralnych, wspieranie młodych artystów i współpraca międzynarodowa.

   

  TR Warszawa to zespołowy teatr, który, poszerzając przestrzenie dialogu społecznego pracuje dla przyszłości sztuki. Pobudza refleksję nad istotnymi zjawiskami współczesności i intuicyjnie diagnozowanej przyszłości oraz dostarcza narzędzi do ich rozumienia i oceny. Buduje wokół swoich działań i programu zaangażowaną wspólnotę twórców i uczestników kultury, a relacje wewnątrz swojej organizacji i z odbiorcami opiera na zasadach równości i podmiotowości.

   

  TR Warszawa to teatr laboratoryjny, poszukujący nowych form ekspresji artystycznej przy zastosowaniu innowacyjnych metod pracy aktorskiej, reżyserskiej i dramaturgicznej. Stwarza warunki dla działań twórcom z różnych dziedzin sztuki, wspiera rozwój młodych generacji artystów.

   

  TR Warszawa jest miejscem kulturotwórczym, włączającym nowe kręgi uczestników kultury, budującym z nimi trwałe relacje, w krajowym i międzynarodowym obiegu sztuki. To nowoczesna, łatwo dostępna, bezpieczna i przyjazna dla wszystkich instytucja artystyczna.

 • Pobierz Centralny Rejestr Umów TR Warszawa (ostatnia aktualizacja: 1.10.2020)

 • Strona internetowa w wersji beta – wszystkie informacje zostaną wkrótce uzupełnione, a skany umów z reżyserami i reżyserkami będą sukcesywnie uzupełniane.

  Pierwsze trzy spektakle zrealizowane w TR Warszawa przez laureatki i laureatów nagrody Debiut TR (wyróżnienia przyznawanego przez zespół TR Warszawa na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie), posiadały budżet w wysokości 75.000,00 złotych. Przedstawienia zrealizowane były na sali warsztatowej TR Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 8. Od 2020 roku spektakle w ramach Debiutu TR powstają na dużej scenie TR Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 8, z budżetem zwiększonym z 75 000,00 do 80.000,00 złotych. Wynagrodzenia ustalane są w oparciu o limit budżetowy i regulamin ustalania wynagrodzeń twórców/twórczyń. W zależności od potrzeb projektu twórcy/twórczynie mogą w porozumieniu z działem produkcji TR Warszawa podjąć decyzję o innym, niż przewidziany w regulaminie, podziale środków na wynagrodzenia i inscenizację – w ramach wyznaczonego limitu.
  Regulamin i polityka wynagrodzeń twórców i twórczyń w obecnym kształcie zostały ogłoszone i wprowadzone w 2020 roku. Wcześniejsze wynagrodzenia proponowane były twórcom i twórczyniom w kontekście całego budżetu spektaklu.

  Grzegorz Pająk – umowa z reżyserem, 2019 – “Woyzeck” (PDF, 3,3 MB)

  Klaudia Hartung-Wójciak – umowa z reżyserką, 2018 – “Chinka” (PDF, 2,1 MB)

  Jędrzej Piaskowski – przedwstępna umowa z reżyserem, 2016 (PDF, 1,1 MB)

  Jędrzej Piaskowski – umowa z reżyserem, 2017 (PDF, 1,1 MB)

   

  2019
  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło – adaptacja książki “Inni ludzie” (PDF, 1,7 MB)

  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło – reżyseria “Innych ludzi

  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło – reżyseria teledysku (PDF, 3,2 MB)

  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło – adaptacja reżyserska – Boska Komedia (PDF, 2,2 MB)*
  *Wydatkowane ze środków pozyskanych od strony zapraszającej

  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło – adaptacja reżyserska – 4.48 Psychosis (PDF, 2,2 MB)*
  *Wydatkowane ze środków pozyskanych od strony zapraszającej

  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło – adaptacja reżyserska – Inni ludzie – Gdynia (PDF, 2,7 MB)*
  *Wydatkowane ze środków pozyskanych od strony zapraszającej

  Grzegorz Jarzyna – umowa licencyjna – projekt scenografii – Inni ludzie (PDF, 4,4 MB)

  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło – próby wznowieniowe – Między nami dobrze jest (PDF, 2 MB)

  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło – próby wznowieniowe – G.E.N (PDF, 1,8 MB)

  Grzegorz Jarzyna – umowa o przeniesienie praw autorskich – projekt scenografii – Inni ludzie (PDF, 1 MB)

  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło z przeniesienniem praw autorskich – próba techniczna i wznowieniowa – Pilzno (PDF, 2,6 MB)

  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – próba techniczna i wznowieniowa – Poznań (PDF, 1,5 MB)

  Grzegorz Jarzyna – umowa o przeniesienie praw autorskich – Inni ludzie (PDF, 1,7 MB)

   

  2018
  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło – adaptacja reżyserska – Bukareszt (PDF, 2,2 MB)*
  *Wydatkowane ze środków pozyskanych od strony zapraszającej

  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło – Astana (PDF, 1,8 MB)*
  *Wydatkowane ze środków pozyskanych od strony zapraszającej

  Jędrzej Piaskowski – umowa z reżyserem – Dawid jedzie do Izraela (PDF, 1,5 MB)

  Jędrzej Piaskowski – aneks do umowy – Dawid jedzie do Izraela (PDF, 89 KB)

   

  2017
  Grzegorz Jarzyna – scenariusz – G.E.N (PDF, 1 MB)

  Grzegorz Jarzyna – aneks (512 KB)

  René Pollesch – reżyseria – Kalifornia / Grace Slick (PDF, 3,9 MB)

  Kornél Mundruczó – reżyseria – The Witch (Cząstki kobiety) (PDF, 5,5 MB)

  Grzegorz Jarzyna – reżyseria – Dwa miecze (PDF, 936 KB)*

  Grzegorz Jarzyna – reżyseria – aneks do umowy – Dwa miecze (PDF, 1 MB)*
  * Honorarium reżyserskie za spektakl „Dwa miecze” zostało wypłacone ze środków przekazanych TR Warszawa przez koproducenta spektaklu, Propel Performing Arts & Media Co Ltd i nie jest pełnym wynagrodzeniem reżysera za tę koprodukcję. Pozostała część wynagrodzenia została opłacona bezpośrednio przez koproducenta, podobnie jak inne koszty koprodukcji, ponoszone na miejscu w Chinach. Wkład finansowy TR Warszawa w tę koprodukcję wynosi 12.582,36 zł i obejmuje koszty identyfikacji wizualnej spektaklu oraz części wiz. Pozostałe wydatki, poniesione przez TR Warszawa (między innymi honoraria, koszty tłumaczeń, logistyki, materiałów produkcyjnych) zostały opłacone ze środków przekazanych teatrowi przez koproducenta w kwocie 233.985,29 zł.

   

  2016
  Grzegorz Jarzyna – reżyseria – Idioci (G.E.N) (PDF, 1,2 MB)

  Grzegorz Jarzyna – scenografia – Idioci (G.E.N) (PDF, 2 MB)

  Grzegorz Jarzyna – Iwona, księżniczka Burgunda (PDF, 1,5 MB)*
  *Honorarium reżyserskie za spektakl „Iwona, księżniczka Burgunda” poniesione przez TR Warszawa zostało wypłacone ze środków przekazanych teatrowi przez Instytut Adama Mickiewicza i nie jest pełnym wynagrodzeniem reżysera za tę produkcję. Pozostała część wynagrodzenia i inne koszty koprodukcji została opłacona bezpośrednio przez koproducenta, Teatr Narodów w Moskwie.

  Grzegorz Jarzyna – przekazanie praw – Idioci (G.E.N) (PDF, 1 MB)

   

  2015
  Grzegorz Jarzyna – Męczennicy (PDF, 2,1 MB)

  Grzegorz Jarzyna – opracowanie muzyczne – Męczennicy (PDF, 2,2 MB)

  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło – reżyseria – Męczennicy (PDF, 2,2 MB)

  Grzegorz Jarzyna – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – Biblia, heretycy, ortodoksi (PDF, 1,9 MB)

   

  2014
  Grzegorz Jarzyna – Teren TR (PDF, 1,7 MB)

  Grzegorz Jarzyna – Umowa o dzieło, lekcja mistrzowska (PDF, 1,6 MB)

   

  2013
  Grzegorz Jarzyna – umowa z reżyserem – Festiwal w Adelaide (PDF, 341 KB)*
  *Wydatkowane ze środków pozyskanych od strony zapraszającej

  Grzegorz Jarzyna – próby wznowieniowe (PDF, 1 MB)

  Grzegorz Jarzyna – umowa zlecenie – warsztaty mistrzowskie (931 KB)

  Kornel Mundruczó – Imitacja życia (PDF, 3 MB)

Patrons