Kolejny etap postępowania o udzielenie zamówienia na wybór generalnego wykonawcy teatru

17.02.2023

Projekt teatru TR Warszawa 2020; widok od strony Placu Defilad; Projekt Thomas Phifer and Partners

17 lutego 2023 roku teatr TR Warszawa rozpoczął kolejny etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór generalnego wykonawcy budynku teatru TR Warszawa na Placu Defilad. Do złożenia ofert w tym postępowaniu dopuszczeni zostali następujący wykonawcy spełniający postawione przez Zamawiającego kryteria: Budimex S.A., konsorcjum w składzie Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o. o., Mostostal Warszawa S.A. oraz Warbud S.A.

Termin składania ofert upływa 3 kwietnia 2023 roku. Generalnego wykonawcę budynku TR Warszawa poznamy najpóźniej w trzecim kwartale 2023 roku.

Zespół TR Warszawa od 1997 roku kreuje nowe idee i zjawiska teatralne, wprowadza je do głównego nurtu teatralnego w Polsce, a także buduje markę warszawskiego i polskiego teatru za granicą. Siedziba jednego z najbardziej znanych polskich teatrów na świecie powstanie na Placu Defilad, w ścisłym centrum Warszawy jako część kompleksu dwóch budynków: teatru TR Warszawa i nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej.  Budowa kompleksu muzealno-teatralnego jest kolejną z szeregu inwestycji publicznych, realizowanych w ścisłym centrum Warszawy – w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy.

Wyjątkowe spektakle, niezwykła przestrzeń: TR Warszawa – Teatr dla przyszłości

Pozwolenie na budowę gmachu teatru uprawomocniło się pod koniec stycznia 2021 roku, otwierając drogę kolejnemu etapowi procesu inwestycyjnego. Postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór generalnego wykonawcy budynku teatru TR Warszawa na Placu Defilad zostało ogłoszone 1 kwietnia 2022 roku. 17 lutego 2023 roku wybrani do kolejnego etapu wykonawcy: Budimex S.A., konsorcjum w składzie Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o. o., Mostostal Warszawa S.A. oraz Warbud S.A. otrzymali zaproszenie do składania ofert z terminem do 3 kwietnia br. Ostateczne zakończenie tego postępowania planowane jest najpóźniej na trzeci kwartał 2023 roku.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca wybuduje budynek teatru o całkowitej powierzchni ponad 15.000 m.kw., zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Thomas Phifer and Partners z Nowego Jorku w partnerstwie z polską pracownią APA Wojciechowski sp. z o. o. oraz Buro Happold sp. z o. o. Inżynierem kontraktu jest konsorcjum ECM Group Polska S.A. oraz Portico Project Management. Budowa finansowana jest z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy. 

W pierwszym etapie postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego potencjalni wykonawcy kwalifikowani byli na podstawie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji. Do drugiego etapu postępowania (etapu dialogu) dopuszczeni zostali czterej wykonawcy. W ww. etapie odbyły się spotkania z potencjalnymi generalnymi wykonawcami budynku teatru. Zakres rozmów dotyczył kwestii rozwiązań technicznych, modelowania BIM, organizacji placu budowy oraz kontraktu. Etap dialogu zakończył się we wrześniu 2022 roku. Kolejny etap postępowania – składanie ofert przez zaproszonych wykonawców upływa 3 kwietnia 2023 r. Termin otwarcia ofert nastąpi 4 kwietnia br. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na trzeci kwartał 2023 roku. Inwestor zakłada wszczęcie procedury uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku pod koniec 2026 roku.

Budynek TR Warszawa na Placu Defilad będzie jednym z najnowocześniejszych teatrów w Europie. W zaprojektowanym przez pracownię Thomas Phifer & Partners teatrze TR Warszawa znajdą się m.in. dwie sale teatralne (BIG BOX i BLACK BOX) o łącznej powierzchni 2 500 m.kw. (w tym sali BIG BOX z największą w Polsce sceną obrotową i modułową widownią na maksymalnie 700 miejsc), a także sale edukacyjne, ośrodek poszukiwań artystycznych, programów rezydencyjnych, studio audio, studio wideo, sale prób, w tym sala prób czytanych, przestronne foyer, restauracja i dwa bary. Każdego wieczoru w budynku teatru w wydarzeniach artystycznych będzie mogło wziąć kilkaset osób. 

Siedziba TR Warszawa na Placu Defilad to część kompleksu dwóch budynków: teatru i nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Inwestycja Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa jest jednym z flagowych elementów projektu Nowego Centrum Warszawy, wieloletniego projektu zmian w centrum miasta, realizowanego w kilku etapach przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dzięki działaniom modernizacyjnym i inwestycyjnym ścisłe Centrum Warszawy staje się przestrzenią nie tylko wielkomiejską, reprezentacyjną, spójną i zieloną, ale także otwartą, przyjazną, dostępną i bezpieczną dla wszystkich. Inwestycje muzeum i teatru dopełnią przestrzeń warszawskiego przyszłego Placu Centralnego, serca nowoczesnej metropolii. Ich powstanie otworzy dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy, a także odwiedzających stolicę gości i gości nowe możliwości uczestnictwa w kulturze. 

Na naszych oczach Miasto Stołeczne Warszawa modernizuje, aby być miastem jeszcze bardziej przyjaznym, otwartym, dostępnym i zielonym. Warszawa rozwija się architektonicznie i urbanistycznie; powstają nowe budynki użyteczności publicznej, pojawia się coraz więcej ułatwień komunikacyjnych, a także drzew i małej architektury.  O dynamicznym rozwoju stolicy świadczy chociażby ogłoszone 10 lutego 2023 roku zwycięstwo Warszawy w międzynarodowym konkursie „European Best Destiation 2023”. Ważnym wyróżnieniem mieszkańców 178 państw jest wybranie Warszawy w kategorii Best Cultural Destination (stolica kultury). To niezwykle ważne wyróżnienie i zobowiązanie. Tym bardziej cieszymy się, że Miasto Stołeczne Warszawa inwestuje także w kulturę. Zaprojektowany przez nowojorski zespół Thomas Phifer and Partners wraz z APA Wojciechowski i Buro Happold budynek będzie jednym z najnowocześniejszych budynków teatralnych w tej części świata i jednym z nielicznych teatrów, który w ostatnich dekadach został zbudowany jako samodzielny obiekt teatralny w Polsce. Jestem przekonana, że powstanie kompleksu budynków teatru i muzeum na Placu Defilad przyczyni się do kulturotwórczego rozwoju stolicy, a TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej będą często odwiedzane nie tylko przez przez mieszkanki i mieszkańców Warszawy, ale także przez przyjeżdżających do stolicy gości i gościnie z całego świata.

Anna Klammer, pełnomocniczka dyrektorki TR Warszawa ds. inwestycji na Placu Defilad

Projekt teatru TR Warszawa 2022; Widok od strony forum i Muzeum Sztuki Nowoczesnej; Część wschodniej elewacji; Projekt Thomas Phifer and Partners

TR WARSZAWA

TR Warszawa to teatr, który na stałe wpisał się w pejzaż stołecznych instytucji kultury i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów teatralnych na świecie. TR Warszawa to miejsce, w którym publiczność może spotkać się z najnowszymi prądami artystycznymi w Polsce i na świecie. Tu w końcu lat 90. powstał nowy model funkcjonowania teatrów w Polsce. Tu zdobywała doświadczenie grupa twórczyń i twórców, aktorów i aktorek, realizatorek i realizatorów, menedżerów i menedżerek, kształtujących dzisiaj polski teatr. TR Warszawa poprzez swoją ofertę programową włącza mieszkańców, mieszkanki i gości Warszawy w życie kulturalne stolicy. Wspólnie z innymi teatrami i instytucjami kultury kształtuje nowoczesną tożsamość obywatelską oraz buduje międzynarodową pozycję Warszawy jako ważnego ośrodka życia artystycznego. Marka zespołu TR Warszawa rozpoznawalna jest na całym świecie, czego potwierdzeniem jest stała wieloletnia obecności w programach najważniejszych międzynarodowych festiwali artystycznych i dziesiątki nagród dla zespołu i współpracujących z TR Warszawa twórców i twórczyń. 

BUDYNEK TR WARSZAWA NA PLACU DEFILAD

Architektura budynku odzwierciedla wartości zespołu TR Warszawa, w szczególności otwartość rozumianą jako prowadzenie poszukiwań i podejmowanie ryzyka artystycznego, wprowadzanie w szeroki obieg nowych sposobów ekspresji teatralnej, a także transparentność, mobilność oraz likwidowanie barier. Siedziba TR Warszawa ma być przestrzenią bezpieczną, przyjazną i łatwo dostępną dla wszystkich odbiorców i odbiorczyń. Architektura teatru odzwierciedli zróżnicowaną działalność TR Warszawa, łączącą teatr eksperymentalny z przedstawieniami dla szerokiej publiczności. Budynek na Placu Defilad pomieści dwie przestrzenie na spektakle, wydarzenia filmowe, muzyczne i widowiska interdyscyplinarne: BIG BOX (dużą salę) na maksymalnie 700 osób, w której będzie możliwość dowolnej konfiguracji przestrzeni scenicznej i widowni, w zależności od formatu i charakteru widowisk oraz znajdujący się na pierwszym piętrze BLACK BOX (małą salę) ze 150 miejscami siedzącymi.

Unikalnym rozwiązaniem będą dwie imponujących rozmiarów bramy o wysokości niemal 14m, łączące główną przestrzeń sceniczną teatru z Placem Defilad i Parkiem Świętokrzyskim, które umożliwią organizację koncertów i przedstawień na wzór imprez plenerowych. Dzięki zrównaniu podłogi sceny BIG BOX (dużej sceny) z poziomem placu oraz przeszkleniom w obu salach, miasto stanie się naturalnym tłem dla wydarzeń odbywających się wewnątrz budynku, jak i w plenerze. Zarazem teatr otworzy się na miasto, umożliwiając przechodniom podglądanie jego codziennej pracy.

W foyer teatru znajdzie się przestrzeń spotkań i miejsce odbywania się wydarzeń około programowych, a także restauracja, bistro, punkt informacyjny dla publiczności wraz z kasami biletowymi oraz szatnia. Górne piętra w budynku to ośrodek poszukiwań artystycznych, programów rezydencyjnych i działań edukacyjnych, a także studio audio, studio wideo, sale prób, w tym sala prób czytanych; pomieszczenia techniczne i zaplecze znajdą się w środkowej części budynku oraz na jego podziemnych kondygnacjach.

Budynki muzeum i teatru połączone będą forum, zachęcającym, otwartym i pełnym życia miejscem działań kulturalnych i spotkań w otwartej przestrzeni. Proste, mocne fasady budynków wyznaczą krawędź dla nowo zaprojektowanego Placu Centralnego i nadadzą kształt bardziej kameralnemu forum, które będzie zarówno wejściem, dziedzińcem, jak i łącznikiem, integrującym muzeum i teatr z nowym Placem Centralnym oraz Parkiem Świętokrzyskim.

Muzeum, teatr i forum stworzą spójną całość. Proste bryły budynków będą kontrastować zarówno z Pałacem Kultury i Nauki, jak i z komercyjną architekturą okolicy. Fasady, czerpiące inspiracje z abstrakcyjnych dzieł sztuki, będą uosabiać twórcze życie stolicy i podkreślą rolę Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa w tworzeniu Nowego Centrum Warszawy.

INWESTYCJA TR WARSZAWA I MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ NA PLACU DEFILAD

TR Warszawa wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie od 2014 roku prowadzi inwestycję budowy na Placu Defilad. Budynki TR Warszawa i Muzeum są de facto jednym obiektem. Każdy z budynków zawiera w sobie funkcje teatralne i muzealne. I tak, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej znajdują się elementy infrastruktury TR Warszawa, a w części teatru  znajdują się parkingi, doki rozładunkowe i część drogi dojazdowej do muzeum. Oba budynki są też jedną całością kompozycyjną. Zgodnie z założeniami projektanta żaden z nich nie może funkcjonować bez drugiego.

Od kwietnia 2019 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej prowadzi budowę części muzealnej, która jest pierwszym etapem realizacji nowych siedzib muzeum i teatru na Placu Defilad, przyszłym Placu Centralnym. Kolejnym etapem tej inwestycji jest budowa budynku TR Warszawa. W lipcu 2020 roku teatr złożył wniosek o pozwolenie na budowę, który został pozytywnie rozpatrzony. 23 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla kompleksu architektonicznego Teatru TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej (część TR Warszawa). Po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę teatru TR Warszawa w styczniu 2021 roku teatr przystąpił do kolejnego etapu realizacji inwestycji na Placu Defilad tj. przebudowy przewodu wodociągowego oraz usunięcia kolizji istniejącej instalacji zewnętrznej wodociągowej, która została zrealizowana przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. ​​Przygotowanie terenu budowy poprzedza rozpoczęcie także innych inwestycji w ścisłym sąsiedztwie działki 25/1 tj. budowy drogi gminnej 5 i 8 KDL realizowanej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz rewitalizacji Placu Defilad realizowanej przez Zarząd Dróg Miejskich. W listopadzie 2021 r. TR Warszawa zakończył proces nasadzeń kompensacyjnych i zasadził 9 drzew oraz 68 m2 krzewów skwerze Mjr Bolesława Kontryma „Żmudzina”. 16 grudnia 2021 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła decyzję o zwiększeniu budżetu na budowę teatru TR Warszawa będącego częścią kompleksu muzealno-teatralnego na Placu Defilad – o 155 milionów złotych (do 2028 roku). Zmiana została przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050. 1 kwietnia 2022 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór generalnego wykonawcy teatru, prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego. Kolejne etapy procesu inwestycyjnego planowane na 2023 rok obejmują m.in. przeprowadzenie ostatniego etapu postępowania o udzielenie zamówienia na wybór generalnego wykonawcy teatru, a następnie rozpoczęcie robót budowlanych.

NOWE CENTRUM WARSZAWY

Nowe Centrum Warszawy to wieloletni projekt zmian w centrum miasta realizowany w kilku etapach przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dzięki działaniom modernizacyjnym i inwestycyjnym serce Warszawy stanie się przestrzenią nie tylko wielkomiejską, reprezentacyjną, spójną i zieloną, ale także otwartą, przyjazną, dostępną i bezpieczną dla wszystkich. Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa jest jedną z flagowych inwestycji w obszarze kultury w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy.

„European Best Destination 2023” DLA WARSZAWY

10 lutego 2023 roku ogłoszone zostały wyniki konkursu tegorocznej „European Best Destination”. Prestiżowe wyróżnienie otrzymała Warszawa, pokonując 21 europejskich miast, m.in. Ateny, Wiedeń, Pragę, Kopenhagę czy Maribor. Warszawa została doceniona i wyróżniona także w czterech dodatkowych kategoriach: Best Cultural Destination (stolica kultury), Best Destination for Food Lovers (stolica dobrego smaku), Safest Destinations in Europe (stolica bezpieczeństwa) i Best Destinations for a city break (najlepsze miejsce na krótki wypad). 

Mamy to! Mamy zainteresowanie całego świata naszym miastem. Warszawa jest tego warta! Miasto tak nowoczesne, prężnie się rozwijające, z niezwykłą historią. Stolica zieleni, wygody i wolnego czasu. Miasto kontrastów, w którym każdy znajdzie równowagę. Miasto, w którym kilka kilometrów od nowoczesnego, tętniącego życiem Nowego Centrum Warszawy i tuż obok zabytkowej Starówki wśród zieleni wije się Wisła, prawdziwie dzika rzeka. Takie rzeczy tylko w Warszawie! Tytuł „European Best Destiation 2023” to nie tylko prestiż. Zwycięzcy z poprzednich lat odnotowywali kilkunastoprocentowy wzrost liczby turystów. Zapraszamy do Warszawy!

Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy