Nagroda Debiut TR przyznana

Podczas trwającego w Krakowie 11. Forum Młodej Reżyserii dyrektor artystyczny TR Warszawa przyznał po raz siódmy nagrodę Debiut TR. Prace kandydatów i kandydatek oceniał zespół w składzie: Grzegorz Jarzyna, Paweł Kulka Roman Pawłowski.

“Częstotliwość graniczna” / fot. AST w Krakowie

Nagrodę TR Warszawa wspierającą rozwój najciekawszych reżyserek i reżyserów teatralnych otrzymał duet twórczy w składzie Wera Makowskx i Jakub Zalasa z Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Podczas krakowskiego przeglądu duet przedstawił dwie prace: “Częstotliwość graniczna” oraz “Kuternóżka – herstorie rodzinne”. Obie prace wyróżnia szczere, wnikliwe podejście do poruszanych problemów oraz umiejętność budowania wiarygodnej, dobrze skonstruowanej i przemyślanej narracji dramaturgicznej.

W ramach tegorocznego Forum Młodej Reżyserii w Krakowie zespół programowy TR Warszawa przyznał także wyróżnienie dla Błażeja Biegasiewicza z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, reżysera pracy “Ojcowie”. Laureat wyróżnienie otrzymał zaproszenia na staż artystyczny w sezonie 2022/2023 w TR Warszawa.


Nagrodę przyznajemy po raz 7. Prace kandydatów i kandydatek oceniał zespół w składzie: Grzegorz Jarzyna, Paweł Kulka Roman Pawłowski.

NAGRODA DEBIUT TR


Nagroda Debiut TR została powołana w listopadzie 2015 roku w ramach nurtu programowego LINII NOWYCH TALENTÓW. Wyróżnienie przyznawane jest co roku na Forum Młodej Reżyserii, organizowanym przez Akademię Sztuk Teatralnych
im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Nagroda wspiera rozwój najciekawszych reżyserów i reżyserek teatralnych młodego pokolenia. Nagrodzeni przez zespół programowy TR Warszawa studenci i studentki wydziałów reżyserii otrzymują zaproszenie do zrealizowania przedstawienia w TR Warszawa w kolejnym sezonie teatralnym. Laureatami i laureatkami nagrody są: Jędrzej Piaskowski (Debiut TR 2015), Klaudia Hartung-Wójciak (Debiut TR 2016), Grzegorz Jaremko (Debiut TR 2017), Katarzyna Minkowska (Debiut TR 2018), Wiktor Bagiński (Debiut TR 2019), Wojtek Rodak (Debiut TR 2021). W maju 2021 roku podczas 10. Forum Młodej Reżyserii w ramach Nagrody Debiut TR wyróżnienia otrzymali Olga Ciężkowska, Tomasz Fryzeł, Jan Jeliński i Karolina Szczypek.

LINIA NOWYCH TALENTÓW


Inkubator nowych talentów i nowatorskich projektów – Start-up TR, działający na bazie oryginalnych praktyk i programów warsztatowych, wypracowanych w TR Warszawa (Debiut TR, Teren Warszawa, TR/PL, Teren TR, Młody TR). Co roku w programie TR Warszawa pojawiąją się spektakle lub czytania performatywne co najmniej dwóch debiutujących w Warszawie twórców i twórczyń: reżyserów/reżyserek, dramatopisarzy/dramatopisarek. Nie budujemy stałego zespołu współpracujących twórców i twórczyń, ale pracujemy na rzecz rozwoju całego polskiego teatru, ze szczególnym naciskiem na sztukę reżyserii. TR Warszawa rozpoznaje nowe talenty i pełni rolę ekspercką, budując kapitał wiedzy na temat nowego polskiego teatru. Wybrane projekty rozwijamy we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Poszukujemy nowych talentów poprzez konkursy zamknięte i otwarte (Debiut TR, Teren TR, pitchingi); konkursy na staże, asystentury i rezydencje; research na wydziałach reżyserii szkół teatralnych oraz research na festiwalach teatralnych i w teatrach partnerskich za granicą. Wyboru twórców dokonuje specjalnie do tego powołany zespół, składający się z przedstawicieli zespołu artystycznego TR Warszawa. Współpracujemy z osobami twórczo myślącymi o teatrze i sztukach performatywnych, otwartymi na doświadczenia z innych dyscyplin sztuki, zainteresowanymi rozwijaniem pracy z zespołem aktorskim; twórcami i twórczyniami zaangażowanymi w problemy współczesnej rzeczywistości, dla których teatr to przestrzeń wolności, miejsce badania kondycji człowieka i świata.

Zespół programowy TR Warszawa w składzie Grzegorz Jarzyna, Paweł Kulka, Roman Pawłowski.

W ramach linii nowych talentów w ostatnich sezonach artystycznych w TR Warszawa spektakle zrealizowali m.in.: Anna Karasińska („Ewelina płacze”, „Fantazja”), Piotr Trojan („Grind/r”), Magda Szpecht („Możliwość wyspy”, „Wracać wciąż do domu”), Wojciech Blecharz („Soundwork”), Katarzyna Kalwat („Holzwege”, „Rechnitz. Opera. Anioł Zagłady”, „Maria Klassenberg”, „Staff Only” – koprodukcja Biennale Warszawa i TR Warszawa), Małgorzata Wdowik („Piłkarze”, „Strach”), Jędrzej Piaskowski („Puppenhaus. Kuracja”, „Dawid jedzie do Izraela”), Klaudia Hartung-Wójciak („Chinka”), Grzegorz Jaremko („Woyzeck”) oraz Wiktor Bagiński („Serce”).

Organizator