Paweł Kulka

Kulka
Paweł

Związany z TR Warszawa od 2003 roku, zaczynał pracę w teatrze jako asystent reżysera w projekcie Teren Warszawa. Od 2014 pełniąc kolejno funkcje specjalisty ds. programowych, kierownika ds.artystycznych, kierownika/koordynatora zespołu artystycznego, głównego specjalisty ds. rozwoju artystycznego odpowiedzialny jest w TR Warszawa za rozwój zespołu aktorskiego i zespół asystencko-inspicjencki, ustalanie obsad i składów twórców oraz współodpowiedzialny za propozycje programowe i feedbackowanie zespołów twórczych. Studiował slawistykę, polonistykę i kulturoznawstwo (IKP) na Uniwersytecie Warszawskim.

Paweł Kulka, fot. Tomasz Tyndyk, Adrian Lach

Zobacz także