REGULAMIN - BILETY ZA 1 ZŁ

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW w cenie 1 zł dla studentów uczelni i wydziałów artystycznych na spektakle grane w ATM Studio. 

1. Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonywać osobiście w kasie biletowej teatru. Kontakt: TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8 i TR Warszawa/ATM Studio, ul. Wał Miedzeszyński 384.

2. Kasy biletowe są czynne: przy ul. Marszałkowskiej 8   w poniedziałki w godzinach 11:00 – 16:00, od wtorku do soboty  w godzinach 11:00 – 19:00,  w niedziele w godzinach 13:00 – 19:00 (kasa ma przerwę w godzinach  14:30  – 15:00) i przy ul. Wał Miedzeszyński 384 dniu grania spektakli od godz.16:00 do momentu rozpoczęcia spektaklu. 

3. Bilety w cenie 1 zł przysługują studentom do 26 r.ż. uczelni i wydziałów artystycznych: teatralnych, filmowych, aktorskich, sztuk wizualnych, architektonicznych, sztuk pięknych, muzycznych.

4. Student ma możliwość wykupienia tylko pojedynczego biletu. Wykupienie biletu jest możliwe przy dostępności miejsc na spektakl i najpóźniej trzy dni przed wydarzeniem.

5. Przy zakupie biletu oraz przed wejściem na spektakl student zobowiązany jest do okazania kasjerowi i bileterowi imiennej legitymacji studenckiej upoważniającej. 

6. Płatności za bilety i produkty można  dokonywać: gotówką, kartą płatniczą, za pomocą płatności bezgotówkowych dokonywanych  za pomocą urządzenia mobilnego np. smartfonu, tabletu w kasie teatru.

7. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom ani wymianie, za wyjątkiem  sytuacji odwołania spektaklu lub zmiany repertuaru. 

8. W sytuacji odwołania spektaklu decyzję o zwrocie pieniędzy za bilet widz powinien przekazać kasie teatru najpóźniej 48 godzin przed zaplanowanym rozpoczęciem odwołanego spektaklu/wydarzenia. Po upływie tego czasu kasa nie zwraca pieniędzy za zakupione bilety. Można je wówczas wymienić na bilety o tej samej wartości na inny spektakl grany w ATM Studio. Jeśli do odwołanego spektaklu pozostało mniej niż 48 godzin kasa zwraca pieniądze lub wymienia bilety o tej samej wartości na inny spektakl grany w ATM Studio.

9. Spóźnieni widzowie będą wpuszczani na widownię teatru po przerwie. Jeżeli spektakl przerwy nie posiada wejście na widownię po rozpoczęciu spektaklu nie jest możliwe. Osobie spóźnionej, która nie wejdzie na spektakl nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za bilet.

10. Dokonanie zakupu biletu w cenie 1 zł na spektakle grane w ATM Studio jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem powyższych zasad.

11. Powyższy regulamin (jak i zasady internetowej sprzedaży biletów, zasady sprzedaży biletów grupowych, zasady wprowadzanych promocji) znajduje się do wglądu w kasie oraz na stronie internetowej teatru.