Teatr bez barier

To oferta skierowana dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Widzom niewidomym i niedowidzącym czytana jest na żywo audiodeskrypcja, czyli opis tego, co dzieje się na scenie, zaś dla osób niesłyszących wyświetlane są polskie napisy. Dzięki temu, widzowie z niepełnosprawnością sensoryczną, mogą bez przeszkód uczestniczyć w spektaklu.

Wieczór z audiodeskrypcją rozpoczyna się warsztatami przygotowującymi do odbioru spektaklu a kończy się spotkaniem dyskusyjnym, często z udziałem artystów.  Podczas warsztatów uczestnicy wchodzą na scenę, gdzie mają możliwość zapoznania się ze scenografią i kostiumami. Następnie warsztaty przenoszą się na scenę warsztatową, gdzie podczas teatralnych ćwiczeń performatywnych widzowie dotykają tematów ważnych w spektaklu, bądź też jego formy. Podczas warsztatów oraz spotkania obecny jest tłumacz języka migowego.

Prowadzenie warsztatów  i koordynacja: Anna Rochowska
Przygotowanie opisów audiodeskrypcyjnych: Aleksandra Rogalska, Anna Żórawska
Czytanie audiodeskrypcji podczas spektaklu: Stefan Knothe
Przygotowanie i projekcja napisów dla niesłyszących: Urszula Butkiewicz
Tłumaczenie PJM: Katarzyna Głozak, Marta Kalinowska

Najbliższe spektakle:

  • 22 września 2019, godz. 17.00-18.30, warsztaty do spektaklu Woyzeck w reż. Grzegorza Jaremki, podczas spektaklu AD i PL

  • 13 listopada 2019, godz. 17.00-18.30, warsztaty do spektaklu Inni ludzie w reż. Grzegorza Jarzyny, podczas spektaklu AD, PL i PJM

  • 22 listopada 2019, godz. 17.00-18.30, warsztaty do spektaklu Kalifornia/Grace Slick w reż. René Pollescha, podczas spektaklu AD i PL

szczegóły na stronie: http://trwarszawa.pl/teatr/edukacja/tr-bez-barier/

Projekt TR BEZ BARIER 2019 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna. 

 

kontakt: Anna Rochowska
e-mail: edukacja@trwarszawa.pl
mobile: 518 012 431

ADRES, DOJAZD DO TEATRU
ul. Marszałkowska 8, Warszawa
Przed TR Warszawa są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przystanek autobusowy pl. Unii Lubelskiej
Autobusy linii: 119, 131, 138, 167, 168, 222, 422, 501, 519. Kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Tramwaje linii: 4, 10, 14, 18, 35.
Od przystanku tramwajowego pl. Unii Lubelskiej do wejścia do teatru jest 300m.

OSOBY DEDYKOWANE DO UDZIELANIA INFORMACJI
Anna Rochowska: (22) 480 80 45; 518 012 431
Kasa biletowa TR Warszawa: (22) 480 80 08

WEJŚCIE DO TEATRU
Do teatru prowadzą 4 wejścia - wejście od kas, wejście główne - duża scena, wejście od tyłu - bezpośrednio na małą scenę, wejście do restauracji. Przed wejściem do kas znajduje się niewielki stopień. Główne skrzydło drzwi wejściowych ma 74 cm i jest to szerokość zbyt mała dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz znajduje się podjazd dla wózków z poręczą zastępujący stopień o wysokości 16cm.

Podobnie przed wejściem głównym znajduje się stopień. Główne skrzydło drzwi wejściowych ma 74 cm i jest to szerokość zbyt mała dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście tylne - bezpośrednio na salę warsztatową - nie jest na co dzień wejściem dla publiczności. Na salę warsztatową istnieje też możliwość rozłożenia szyn na prowadzących do niej schodach. Ze względu na utrudniony  dostęp na salę warsztatową  prosimy o kontakt z pracownikiem teatru.

Wejście do restauracji znajduje się na poziomie chodnika, a szerokość głównego skrzydła wynosi 85 cm. Jest to szerokość wystarczająca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, jednak światło drzwi jest ograniczone ladą baru, co uniemożliwia osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim dostanie się do restauracji od strony ulicy. Drugie wejście do restauracji znajduje się wewnątrz teatru.

KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ TEATRU
W głównej części teatru dla widzów dostępne ą dwie kondygnacje, pomiędzy którymi można przemieszczać się dzięki pochylniom. Pochylnie pomiędzy poziomem wejścia a poziomem balkonu oraz pomiędzy poziomem balkonu a restauracją mają nachylenie odpowiednio 4% i 10% (dopuszczalne). Nachylenie pochylni pomiędzy poziomem wejścia a poziomem -1, na którym znajduje się wejście na scenę ma nachylenie około 13%. Przy dość dużej różnicy wysokości oraz w związku z brakiem podziału pochylni na krótsze odcinki, podzielone spocznikami, nachylenie może być zbyt duże dla niektórych osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy zjeździe na poziom -1 jest poręcz dopiero od połowy pochylni.

KASY BILETOWE i SZATNIA
W obiekcie znajduje się jeden punkt kasowy oraz szatnia. Okienko kasy znajduje się na wysokości 120 cm. Blat szatni znajduje się na wysokości 90 cm. W teatrze obowiązują preferencyjne ceny biletów, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba z psem asystującym może wejść do teatru.

DUŻA SCENA
Na widowni, w pierwszym rzędzie dostępne są miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sala nie posiada pętli indukcyjnej. Teatr posiada system odbiorników  umożliwiających  tłumaczenie symultaniczne, bądź odbiór czytanej audiodeskrypcji. Na sali jest dostępny ekran, który był już wykorzystywany do wyświetlania tekstu alternatywnego. Sala dysponuje pomieszczeniem, w którym w trakcie przedstawień z audiodeskrypcją znajduje się lektor. Na sali znajduje się miejsce, w którym można ustawić tłumacza języka migowego. W wybrane dni zapraszamy na spektakle z audiodeskrypcją oraz napisami dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

SALA WARSZTATOWA
Sala warsztatowa służy główne do prowadzenia warsztatów oraz organizacji wystaw. Widownia jest mobilna i istnieje możliwość wyznaczenia miejsc dla poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sala nie posiada pętli indukcyjnej.  Teatr posiada system odbiorników  umożliwiających  tłumaczenie symultaniczne, bądź odbiór czytanej audiodeskrypcji. Na sali jest dostępny ekran, który był już wykorzystywany do wyświetlania tekstu alternatywnego. Na sali znajduje się miejsce, w którym można ustawić tłumacza języka migowego. W wybrane dni zapraszamy na warsztaty teatralne z audiodeskrypcją oraz tłumaczeniem na język migowy.

THE COOL CAT TR - RESTAURACJA
Część stolików umożliwia korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Lada baru znajduje się wyżej niż 90 cm i dlatego należy uznać ją za niedostępną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapewniono jednak obsługę kelnerską.

TOALETA  W TEATRZE I RESTAURACJI
W toalecie teatru pole manewrowe ma 140 cm x 150 cm. Toaleta restauracji jest przestronna.

OŚWIETLENIE I SYSTEMY ALARMOWE
Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych części teatru może być zbyt słabe dla osób z dysfunkcjami wzoru. System alarmowy ma wyłącznie formę dźwiękową bez sygnałów wizualnych, w związku z czym sygnały nie będzie ostrzegał osób niesłyszących. Teatr jest w trakcie zmian (jesień 2014)  mających na celu niwelację barier architektonicznych oraz wprowadzenie udogodnień, oznakowania dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.