Kolejny etap postępowania o udzielenie zamówienia na wybór generalnego wykonawcy teatru: otwarcie ofert

23.06.2023

23 czerwca 2023 roku w ramach kolejnego etapu postępowania o udzielenie zamówienia na wybór generalnego wykonawcy budynku teatru TR Warszawa na Placu Defilad złożone zostały następujące oferty: oferta firmy Mostostal Warszawa S.A. w wysokości 787.677.305,52 zł brutto oraz oferta Korporacji Budowlanej DORACO sp. z o.o. w wysokości 642.950.825,67 zł brutto.

Obecnie Zamawiający przystępuje do badania i oceny ofert. Generalnego wykonawcę budynku TR Warszawa poznamy najpóźniej w trzecim kwartale 2023 roku.

Projekt teatru TR Warszawa

WYJĄTKOWE SPEKTAKLE, NIEZWYKŁA PRZESTRZEŃ: TR WARSZAWA TEATR DLA PRZYSZŁOŚCI

Pozwolenie na budowę gmachu teatru uprawomocniło się pod koniec stycznia 2021 roku, otwierając drogę kolejnemu etapowi procesu inwestycyjnego. Postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór generalnego wykonawcy budynku teatru TR Warszawa na Placu Defilad zostało ogłoszone 1 kwietnia 2022 roku. 17 lutego 2023 roku wybrani wykonawcy – Budimex S.A., konsorcjum w składzie Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o. o., Mostostal Warszawa S.A. oraz Warbud S.A. otrzymali zaproszenie do składania ofert. Ostateczne zakończenie tego postępowania planowane jest najpóźniej na trzeci kwartał 2023 roku.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca wybuduje budynek teatru o całkowitej powierzchni ponad 15.000 m.kw., zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Thomas Phifer and Partners z Nowego Jorku w partnerstwie z polską pracownią APA Wojciechowski sp. z o. o. oraz Buro Happold sp. z o. o. Inżynierem kontraktu jest konsorcjum ECM Group Polska S.A. oraz Portico Project Management. Budowa finansowana jest z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy. 

W pierwszym etapie postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego potencjalni wykonawcy kwalifikowani byli na podstawie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji. Do drugiego etapu postępowania (etapu dialogu) dopuszczeni zostali czterej wykonawcy. W ww. etapie odbyły się spotkania z potencjalnymi generalnymi wykonawcami budynku teatru. Zakres rozmów dotyczył kwestii rozwiązań technicznych, modelowania BIM, organizacji placu budowy oraz kontraktu. Etap dialogu zakończył się we wrześniu 2022 roku. Termin składania ofert przez zaproszonych wykonawców upłynął 23 czerwca 2023 r. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na trzeci kwartał 2023 roku. Inwestor zakłada wszczęcie procedury uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku pod koniec 2026 roku.

Budynek TR Warszawa na Placu Defilad będzie jednym z najnowocześniejszych teatrów w Europie. W zaprojektowanym przez pracownię Thomas Phifer & Partners teatrze TR Warszawa znajdą się m.in. dwie sale teatralne (BIG BOX i BLACK BOX) o łącznej powierzchni 2 500 m.kw. (w tym sali BIG BOX z największą w Polsce sceną obrotową i modułową widownią na maksymalnie 700 miejsc), a także sale edukacyjne, ośrodek poszukiwań artystycznych, programów rezydencyjnych, studio audio, studio wideo, sale prób, w tym sala prób czytanych, przestronne foyer, restauracja i dwa bary. Każdego wieczoru w budynku teatru w wydarzeniach artystycznych będzie mogło wziąć kilkaset osób. 

Siedziba TR Warszawa na Placu Defilad to część kompleksu dwóch budynków: teatru i nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Inwestycja Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa jest jednym z flagowych elementów projektu Nowego Centrum Warszawy, wieloletniego projektu zmian w centrum miasta, realizowanego w kilku etapach przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dzięki działaniom modernizacyjnym i inwestycyjnym ścisłe Centrum Warszawy staje się przestrzenią nie tylko wielkomiejską, reprezentacyjną, spójną i zieloną, ale także otwartą, przyjazną, dostępną i bezpieczną dla wszystkich. Inwestycje muzeum i teatru dopełnią przestrzeń warszawskiego przyszłego Placu Centralnego, serca nowoczesnej metropolii. Ich powstanie otworzy dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy, a także odwiedzających stolicę gości i gości nowe możliwości uczestnictwa w kulturze.