Pracownia Thomas Phifer&Partners zaprojektuje zespół budynków MSN i TR Warszawa

Widok jednej ze sceny Teatru TR Warszawa, otwartej na Plac Defilad, koncepcja konkursowa budynków Muzeum Sztuki Nowoczesnej  i TR Warszawa, proj. Thomas Phifer&Partners, 2014. Rendering: By-Encore.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i teatr TR Warszawa prezentują efekty wielomiesięcznego postępowania, w wyniku którego wyłoniony został architekt przyszłego zespołu budynków na placu Defilad.

Ogłoszona we wrześniu 2013 roku dwuteapowa procedura zaowocowała końcowymi ofertami złożonymi przez 12 pracowni architektonicznych. Oceniająca oferty Komisja w przyznawaniu punktów kierowała się listą kryteriów, wśród których szczególne znaczenie miało zrozumienie urbanistycznego kontekstu obu budynków i wykazanie przez architektów, że proponowana koncepcja pozwoli ożywić ten fragment centrum Warszawy, związać funkcje obu instytucji z codziennością tysięcy warszawiaków i przyjezdnych, otworzyć sztukę na miasto, a miasto na sztukę.

W ocenie Komisji, najwyższe zrozumienie programu funkcjonalnego Muzeum i Teatru wykazane zostało w ofercie, złożonej przez pracownię Thomas Phifer and Partners z Nowego Jorku.

Widok wewnętrznego placu, łączącego MSN i TR Warszawa oraz Plac Defilad z Parkiem Świętokrzyskim, koncepcja konkursowa budynków Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa, proj. Thomas Phifer&Partners, 2014.
Rendering: By-Encore.

To jego propozycja okazała się najbardziej miastotwórcza i to z Thomasem Phiferem Muzeum zawrze umowę na projekt kompleksu muzealno-teatralnego – współpraca, polegająca na wspólnym, przy udziale Muzeum i Teatru, rozwinięciu obecnej, wstępnej koncepcji, następnie na stworzeniu projektu budowlanego, potem projektu wykonawczego a ostatecznie, na nadzorze nad realizacją inwestycji, rozpocznie się jeszcze we wrześniu bieżącego roku.

Muzeum i Teatr przystąpią do współpracy z architektem w przekonaniu, że jego koncepcja, stojąca za nią wizja architektury i wizja miasta oraz jego dotychczasowy dorobek, pozwolą na powstanie zespołu gmachów, które zmienią pustą, nieprzyjazną połać ziemi w sercu kraju w przestrzeń tętniącą kulturą i codziennym życiem wielkiego miasta, na miarę oczekiwań, jakie wobec swojej stolicy mają Polacy w trzeciej dekadzie wolności i drugiej dekadzie XXI wieku.

Widok galerii Muzeum od strony ulicy Marszałkowskiej. koncepcja konkursowa budynków Muzeum Sztuki Nowoczesnej  i TR Warszawa, proj. Thomas Phifer&Partners, 2014. Rendering: By-Encore.

Przedstawione w koncepcji architekta zrozumienie takich idei jak otwartość, transparentność, a także przekonująca prostota proponowanych rozwiązań, dają nadzieję, że gdy tak długo wyczekiwane budynki powstaną – co powinno nastąpić do końca 2019 roku – staną się one, poprzez wartości, jakie komunikują i postawy, jakie wzmacniają, oraz w kontraście do monumentalizmu i architektonicznej pychy Pałacu Kultury, symbolem współczesnej Warszawy.

Thomas Phifer (ur. 1953) tytuł architekta uzyskał na Uniwersytecie Clemson (Karolina Południowa, Stany Zjednoczone). Własne studio architektoniczne, Thomas Phifer and Partners, prowadzi od 1997 roku. Do najbardziej znanych realizacji architektów należą budynki muzealne North Carolina Museum of Art w Raleigh (Karolina Północna), Glenstone Museum w Potomac (Maryland) czy Corning Museum of Glass w Corning (Nowy Jork) w Stanach Zjednoczonych. Wśród innych projektów należy wymienić Pawilon im. Brochsteinów na kampusie Uniwersytetu Rice w Houston w Teksasie, gmach Wydziału Architektury stanowego uniwersytetu Clemson w Karolinie Południowej oraz gmach Sądu Federalnego w Salt Lake City w Utah. Studio Phifer and Partners zdobyło wiele prestiżowych wyróżnień: w tym ponad dwadzieścia nagród Amerykańskiego Instytutu Architektów (AIA), trzy tytuły Design Excellence otrzymane od amerykańskiej agencji General Services Administration, nagrodę w dziedzinie architektury Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury.Phifer był gościnnym wykładowcą w wielu szkołach architektonicznych, m.in: Columbia Graduate School of Architecture, Planning and Preservation; Cornell University Colege of Architecture, Art, and Planning; University of Southern California. Jest profesorem wizytującym w Yale School of Architecture.

Rzut budynków i otoczenia – Placu Defilad i Parku Świętokrzyskiego z cyrkulacją osób, koncepcja konkursowa budynków Muzeum Sztuki Nowoczesnej  i TR Warszawa, proj. Thomas Phifer&Partners, 2014