Zapadła decyzja o budżecie na budowę nowego budynku TR Warszawa

16.12.2021

16 grudnia 2021 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła decyzję o zwiększeniu budżetu na budowę teatru TR Warszawa – o 155 milionów złotych (do 2028 roku). Dowiedz się więcej o nowym budynku.

Decyzja o budżecie

16 grudnia 2021 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła decyzję o zwiększeniu budżetu na budowę teatru TR Warszawa – o 155 milionów złotych (do 2028 roku). Zmiana została przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050. Kolejne etapy procesu inwestycyjnego obejmują prace nad projektami wykonawczymi i dokumentacją przetargową, ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy teatru, a następnie rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja TR Warszawa jest prowadzona przez samorządową instytucję kultury TR Warszawa oraz finansowana z budżetu m.st. Warszawy.

Nowe Centrum Warszawy

Nowe Centrum Warszawy to wieloletni projekt zmian w centrum miasta, realizowany w kilku etapach przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dzięki działaniom modernizacyjnym i inwestycyjnym serce Warszawy staje się przestrzenią nie tylko wielkomiejską, reprezentacyjną, spójną i zieloną, ale także otwartą, przyjazną, dostępną i bezpieczną dla wszystkich. Inwestycja Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa jest jednym z flagowych elementów w obszarze kultury projektu Nowego Centrum Warszawy.

Inwestycja TR Warszawa

Budynek TR Warszawa zaprojektowany jest przez pracownię architektoniczną Thomas Phifer and Partners z Nowego Jorku w partnerstwie z polską pracownią APA Wojciechowski oraz Buro Happold, a inżynierem kontraktu jest konsorcjum ECM Group Polska S.A. oraz Portico Project Management. Nowa siedziba TR Warszawa jest częścią kompleksu dwóch budynków: teatru i nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Obie instytucje będą częścią powstającego nowego zagospodarowania terenu wokół Pałacu Kultury i Nauki. Inwestycje muzeum i teatru dopełnią przestrzeń warszawskiego Placu Centralnego, serca nowoczesnej metropolii. Ich powstanie otworzy dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy, a także odwiedzających stolicę gości i gościń nowe możliwości uczestnictwa w kulturze.

Grzegorz Jarzyna
dyrektor artystyczny TR Warszawa

Budujemy teatr dla przyszłości, który będzie służył nie tylko nam, ale i kolejnym pokoleniom. Budynek TR Warszawa będzie jednym z najnowocześniejszych budynków teatralnych w tej części świata i jednym z nielicznych budynków teatralnych, który w ostatnich dekadach powstał “od zera” w Polsce. To historyczny moment dla naszego zespołu. Poszukiwania nowej siedziby dla TR Warszawa trwają praktycznie od 1999 roku, kiedy okazało się, że scena przy ul. Marszałkowskiej 8  i widownia licząca 160 miejsc przy ul. Marszałkowskiej jest za mała.


TR Warszawa od początku swojego istnienia pracuje dla rozwoju sztuki. Obecnie jesteśmy teatrem artystycznym i elitarnym. Chcemy być teatrem otwartym przyjaznym i dostępnym na szeroką skalę; pragniemy służyć ludziom, mieć istotny wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Będziemy wzmacniać markę Warszawy tak, jak robimy to od ponad 20 lat podczas wyjazdów i pokazów naszych spektakli na całym świecie.


Ważny jest dla nas kulturotwórczy rozwój Warszawy. Wspólnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i innymi instytucjami w obrębie Placu Centralnego stworzymy serce nowoczesnej metropolii, duży plac – kulturotwórczą przestrzeń spotkania, wymiany. Ważnym aspektem naszej obecności i współtworzenia Nowego Centrum Warszawy będą wspólne projekty inicjowane i prowadzone z innymi instytucjami. 

Kompleks budynków teatru TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej

TR Warszawa wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie od 2014 roku prowadzi inwestycję budowy nowej siedziby teatru na Placu Defilad. Architektura budynku odzwierciedla wartości zespołu TR Warszawa, w szczególności otwartość rozumianą jako prowadzenie poszukiwań i podejmowanie ryzyka artystycznego, wprowadzanie w szeroki obieg nowych sposobów ekspresji teatralnej, transparentność, mobilność oraz likwidowanie barier. Nowa siedziba TR Warszawa ma być przestrzenią bezpieczną, przyjazną i łatwo dostępną dla wszystkich odbiorców i odbiorczyń. Od kwietnia 2019 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej prowadzi budowę części muzealnej, która jest pierwszym etapem realizacji nowych siedzib muzeum i teatru na Placu Defilad, przyszłym Placu Centralnym. Kolejnym etapem tej inwestycji jest budowa budynku TR Warszawa. W lipcu 2020 roku teatr złożył wniosek o pozwolenie na budowę, który został pozytywnie rozpatrzony. 23 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla kompleksu architektonicznego Teatru TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej (część TR Warszawa). 13 stycznia 2021 roku decyzja stała się prawomocna.