Gościnny spektakl Team Theatre w TR Warszawa

 • Marszałkowska 8
 • TR bez barier / Pętla indukcyjna
 • Wydarzenie specjalne

How are you – spektakl gościnny

Kup bilet

BY

„Як справы”

гасцявы спектакль Team Theatre у TR Warszawa
 • Kiedy

  1 лютага 2023 г., ст 19:00

 • Gdzie

  Маршалкоўска 8

 • рэжысёр

  Андрэй Новік

 • працягласць

  50 хвілін

 • Język spektaklu

  спектакль ідзе на наступных мовах: украінскай, беларускай і рускай з субтытрамі на польскай мове.

 • прэм’ера

  май 2022 г. 

«Як справы» — дакументальны тэатральны праект пра вайну ва Украіне вачыма мірных жыхароў. Яе падрыхтаваў Team Theatre, група артыстаў — бежанцаў з Беларусі і Украіны. Тэкст заснаваны на асабістых успамінах і сведчаннях людзей, якія змагаліся за сваё жыццё ва ўмовах вайны. Тут і гісторыі бежанцаў з Кіева і Вінніцы, і вопыт эміграцыі ў Румыніі, і ў Германіі, і ўзгадваюцца трагедыі Бучы і Марыупаля. Галасы ўкраінскага і беларускага герояў суседнічалі  з каментарамі расейца, які недзе ў Расеі сочыць за ваеннай прапагандай, ня ведаючы, што ягоны сын памірае на  крэйсэры „Масква”.

Стваральнікі назвалі свой спектакль « чыткай », спалучэннем спектакля і сцэнічнага чытання. Але насамрэч гэта паўнавартасны спектакль, з мінімалістычнай сцэнаграфіяй і ўкраінскімі песнямі ў жывым выкананні. У тэксце пераплятаюцца тры мовы: украінская, беларуская і руская. Адрозненні паміж словамі сціраюцца, быццам гэта адна гаворка. Слухаючы гэтае славянскае перапляценне, можна зразумець, як шмат аб’ядноўвае народы, якія сёння так моцна раз’ядноўваюць.

Спектакль «Як справы» дагэтуль ішлі ў падвалах і былых бацісховішчах. Спектакль  у TR Warszawa будзе мець асаблівы характар ​​- гэта першая прэзентацыя гэтага спектакля ў будынку тэатра. Будынак з унікальнай гісторыяй: тэатр, пабудаваны ў 1939 годзе, пасля пачатку Другой сусветнай вайны служыў у якасці баявога сховішча.


Фота: Радэка Каміньскага

Ад каманды:

Спектакль «Як справы» распавядае гісторыі  людзей, якія апынуліся ў рэальнасці вайны. Нягледзячы ні на што, яны змагаюцца за жыццё і дапамагаюць адзін аднаму. Галоўнае – ЖЫЦЬ! Жыць, а не існаваць ў рэаліях прапаганды.

Пачатак акцыі – 24 лютага 2022 года. Як змяняецца ўспрыманне рэчаіснасці ва ўмовах вайны? Што адбываецца, калі чалавек стаіць перад выбарам: маўчаць ці гаварыць, уцякаць ці заставацца? Думаць самому, ці верыць тэлебачанню?

творчы калектыў:

аўтар п’есы, драматург: Віталь Карабань

рэжысёр: Андрэй Новік

Музычнае афармленне: Дар’я Новік

у ролях: Андрэй Бардухаеў-Арол, Максім Шышко, Алеся Бардухаева-Арол, Андрэй Новік, Дар’я Новік, Кацярына Алейнікава

UA

“Як ти?”

гостева вистава Team Theatre у TR Warszawa
 • Коли

  1 лютого 2023 року о 19:00

 • Де

  Маршалковська 8

 • режисер

  Андрій Новик

 • тривалість

  50 хв

 • Мова

  Вистава йде українською, білоруською та російською мовами з польськими субтитрами.

 • Прем’єра

  травень 2022

«Як ти» — документально-театральний проект про війну в Україні очима мирних жителів. Його підготував Team Theatre, група артистів – біженців з Білорусі та України. В основу тексту покладено особисті спогади та свідчення людей, які боролися за життя під час війни. Тут згадуються історії біженців з Києва та Вінниці, досвід еміграції в Румунії та Німеччині, трагедії Бучі та Маріуполя. Голоси українського та білоруського героїв сусідили з коментарями росіянина, який десь у Росії стежить за військовою пропагандою, не знаючи, що його син гине на московському крейсері.

Свою виставу творці назвали «читаклєм», поєднання перформансу та сценічного читання. Але насправді це повноцінна вистава, з мінімалістичною сценографією та живими українськими піснями. У тексті переплітаються три мови: українська, білоруська та російська. Відмінності між словами стираються, ніби це одна мова. Слухаючи це слов’янське переплетення, можна зрозуміти, як багато об’єднує народи, які сьогодні так сильно розділені.

Вистава «Як ти» до цього гралася у підвалах і колишніх сховищах. Вистава у TR Warszawa матиме особливий характер – це перша презентація цієї вистави в будівлі театру. Будівля з унікальною історією: театр, побудований у 1939 році, служив військовим укриттям після початку Другої світової війни.


фотографія: Радека Камінського

Від команди:

Вистава «Як ти» розповідає історії людей, які опинилися у реаліях війни. Незважаючи ні на що, вони борються за життя і допомагають один одному. Головне ЖИТИ! Жити, а не існувати в реаліях пропаганди.

Початок повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. Як змінюється сприйняття дійсності в умовах війни? Що відбувається, коли людина стоїть перед вибором: мовчати чи говорити, втекти чи залишитися? Думати самому або вірити телебаченню?

творчий колектив:

автор п’єси, драматург: Віталь Карабань

режисер: Андрій Новик

автор музики: Дарія Новік

У ролях: Андрій Бардухаєв-Арол, Максим Шишко, Алеся Бардухаєва-Арол, Андрій Новік, Дар’я Новік, Катерина Алейнікова

PL

 • Kiedy

  1 lutego 2023, godz. 19:00

 • Gdzie

  TR Warszawa / Marszałkowska 8

 • Reżyseria

  Andrei Novik

 • Czas trwania

  50 minut

 • Język spektaklu

  Spektakl grany jest w językach: ukraińskim, białoruskim i rosyjskim, z napisami w języku polskim.

 • Premiera

  Maj 2022

„How are you” to dokument teatralny o wojnie w Ukrainie widzianej oczami cywilów. Zrealizował go Team Theatre, zespół artystów – uchodźców z Białorusi i Ukrainy. Tekst oparty jest na osobistych relacjach i świadectwach ludzi, walczących o życie w warunkach wojny. Są tu historie uciekinierów z Kijowa i Winnicy, są doświadczenia emigracji w Rumunii i Niemczech, są przywoływane tragedie Buczy i Mariupola. Głosy ukraińskich i białoruskich bohaterów zderzono z komentarzami Rosjanina, który gdzieś w Rosji ogląda w telewizji wojenną propagandę, nie wiedząc, że jego syn ginie na krążowniku „Moskwa”.

Twórcy nazwali swój pokaz „czytaklem”, czyli połączeniem spektaklu i czytania scenicznego. Ale w rzeczywistości jest to pełne przedstawienie, z minimalistyczną scenografią i wykonywanymi na żywo pieśniami ukraińskimi. W tekście przeplatają się trzy języki: ukraiński , białoruski i rosyjski. Różnice między słowami zacierają się, tak jakby była to jedna mowa. Słuchając tego słowiańskiego splotu, można uświadomić sobie, jak wiele łączy narody, które dzisiaj tak wiele dzieli.

Przedstawienie „How Are You” pokazywane było do tej pory w piwnicach i dawnych schronach przeciwlotniczych. Pokaz w TR Warszawa będzie miał specjalny charakter – to pierwsza prezentacja tego spektaklu w budynku teatralnym. Budynku o wyjątkowej historii: teatr, zbudowany w 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej służył jako schron przeciwlotniczy.

fot. Radek Kamiński

Od zespołu:

Spektakl „How are you” opowiada historie ludzi, którzy znaleźli się w wojennej rzeczywistości. Bez względu na wszystko, walczą o przetrwanie i pomagają sobie nawzajem. Najważniejsze to ŻYĆ! Żyć, a nie wegetować w realiach propagandy.

Akcja rozpoczyna się 24 lutego 2022 roku. W jaki sposób w warunkach wojny zmienia się postrzeganie rzeczywistości? Co się dzieje, kiedy człowiek staje wobec wyboru: milczeć albo mówić, uciekać albo zostać? Myśleć samodzielnie czy wierzyć telewizji?

Zespół twórczy:

autor sztuki, dramaturg: Vital Karaban

reżyseria: Andrei Novik

autorka muzyki: Darya Novik

obsada: Andrei Bardukhaeu-Arol, Maksym Shyshko, Alesia Bardukhaeva-Arol, Andrei Novik, Darya Novik