Oświadczenie TR Warszawa w sprawie skazania Kiriłła Serebrennikova, dyr. Gogol Center

Zespół TR Warszawa solidaryzuje się z reżyserem Kiriłłem Serebrennikowem, dyrektorem Gogol Center w Moskwie oraz jego współpracowniczkami i współpracownikami z "Siódmego Studia", skazanymi dzisiaj przez moskiewski sąd na kary więzienia w zawieszeniu i wysokie grzywny za rzekome przestępstwa finansowe przy organizacji projektu "Platforma". Według niezależnych obserwatorek, obserwatorów, ekspertek, ekspertów oraz ludzi rosyjskiego teatru proces nie spełniał kryteriów uczciwości i bezstronności.

Jako ludzie teatru z kraju doświadczonego przez totalitaryzm, protestujemy przeciwko prześladowaniu niezależnie myślących twórców i twórczyń, przywodzącym na myśl czasy stalinowskie.

Domagamy się oczyszczenia z zarzutów i uwolnienia wszystkich, oskarżonych w procesie "Siódmego Studia".

TR Warszawa

 

>źródło<