Założenia programowe

12.09.2023

TR Warszawa to ZESPOŁOWY TEATR ARTYSTYCZNY, który chce rozwijać nowe sposoby współpracy oraz nowe modele prowadzenia instytucji artystycznych. Zapraszamy do zapoznania się z dokładnymi założeniami programowymi, które zaprezentowane zostały podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

fot. Monika Zielińska

Zmiany w TR Warszawa

Przechodzimy dziś zmiany w strukturach władzy, hierarchii i międzyludzkich relacji. To znak szerszego zjawiska, dostrzeganego nie tylko w teatrze. Jednocześnie to właśnie teatr jest miejscem, w którym spotykają się zawsze konkretne osoby – ponad ideami i przekonaniami, w swojej ludzkiej kruchości. I dlatego to teatr stwarza realną szansę na wyznaczenie nowych standardów troski i wzajemnego szacunku.

Dziś, także w obliczu fundamentalnych zmian, widocznych w kolejnych instytucjach kultury, dla TR Warszawa jako ZESPOŁU ważne jest nie tylko, CO dajemy publiczności, ale także JAK do tego efektu dochodzimy. Jakość artystyczna i zajmowana pozycja nie zwalniają nas z odpowiedzialności za ludzki wymiar miejsca, w którym tworzy się wielką i ważną sztukę. 

To, co chcemy zmieniać i nad czym będziemy pracować, to kultura pracy. Ważna jest dla nas  odbudowa wewnętrznego zaufania w zespole, uczciwość i transparentność. Zdrowe relacje i poczucie bezpieczeństwa są gwarantem harmonijnej pracy twórczej. Pragniemy czerpać energię z zespołowych spotkań kompetencji i wiedzy. Pracujemy nad odzyskaniem podmiotowości każdej jednostki. Chcemy przywrócić znaczenie słów takich jak “wspólnota twórcza”. Kluczem do zespołowego sukcesu jest także według nas możliwość rozmowy o problemach, otwartość na wspólne szukanie rozwiązań, porozumienie bez przemocy.

Zespół TR Warszawa

TR Warszawa to ZESPÓŁ, który od trzech dekad konsekwentnie rozwija wyjątkowy język artystyczny. To ZESPÓŁ, który wychował całe pokolenia tworzące dzisiejsze środowisko teatralne, wpłynął na estetykę, wrażliwość, wybory artystyczne osób, które nadają dziś kształt polskiemu teatrowi i budują jego międzynarodową renomę. Spektakle, które powstawały w TR Warszawa, wyznaczają punkty zwrotne i składają się na legendę miejsca przypieczętowaną ważnymi nazwiskami osób twórczych, które pracowały na naszej scenie. Teatr natomiast był otwarty na ich język i wrażliwość. Niekwestionowana pozycja artystyczna TR WARSZAWA i jego ZESPOŁU miała z pewnością wpływ na decyzję m. st. Warszawy o podjęciu jednej z największych inwestycji w obszarze kultury – za kilka lat na placu Defilad pojawi się jeden z najnowocześniejszych w Europie budynków scenicznych. 

ZESPÓŁ TR ma ogromny wkład w rozwój odważnego teatru, który szuka nowych form w odpowiedzi na aktualne tematy o dużej wrażliwości społecznej. Jednak od początku TR Warszawa był przede wszystkim teatrem artystycznym, nie publicystycznym czy doraźnym. To niezwykłe połączenie wyrazistego ideowego profilu i ważnego głosu w kwestiach o wysokiej temperaturze społecznej, politycznej, kulturowej jest jego wyznacznikiem. 

Wierzymy, że nasza praca nad nowym modelem prowadzenia teatru pozwoli wypracować dobre praktyki, których jako środowisko pilnie potrzebujemy. PROTEST ZESPOŁU TR WARSZAWA, który odbył się w czerwcu zeszłego roku i realnie wyznaczył kierunek, w którym będziemy się rozwijać przez kolejne lata, miał charakter formacyjny. Chcemy tworzyć teatr wysokiej troski o jakość relacji i jakość sztuki.

ZESPÓŁ TR WARSZAWA to osoby związane z instytucją nie tylko umową o pracę. Znamy wartość zespołowego współdziałania i tego, co oznacza wzajemne wsparcie. Znamy wartość uczciwości, pozostawania w dialogu i brania odpowiedzialności za swoje deklaracje. Wierzymy, że pracując w ZESPOLE, możemy doświadczać osobistego rozwoju i zawodowego spełnienia. Wiemy, że teatr to wspólne dobro. Jednocześnie podkreślamy, że TR WARSZAWA pozostanie miejscem twórczych poszukiwań nowych teatralnych form, poszerzania pola sztuk performatywnych, wytyczania trendów, wspierania młodych artystów_ek i międzynarodowej wymiany. Są to nienegocjowalne jakości – w takim teatrze chcemy pracować jako ZESPÓŁ i takiego teatru potrzebuje nasza publiczność. Rolą TR WARSZAWA było i jest dawanie głosu twórczej różnorodności i podążanie za międzynarodowymi trendami.

Ideę zespołowości i wielogłosu odzwierciedla struktura organizacyjna teatru. Za program artystyczny odpowiada trzyosobowy Zespół Programowy: związany z TR WARSZAWA od 20 lat Paweł Kulka, odpowiedzialny również za zespół artystyczny, oraz dołączające do ZESPOŁU dramaturżki: Justyna Lipko-Konieczna i Anka Herbut. Zespół programowy będzie rozwijał repertuar spójny z tradycją TR WARSZAWA jako teatru artystycznego i eksperymentalnego, będzie również sprawował opiekę nad obecnymi i powstającymi spektaklami. Jednocześnie funkcja jednoosobowego dyrektora artystycznego zostanie usunięta ze struktury instytucji.

fot. Monika Zielińska

Do tworzenia autorskiego programu działań dodatkowych w każdym z nadchodzących sezonów zaproszeni zostali kuratorzy i kuratorki. Jest to grupa doświadczonych osób, które wyróżnia praca na rzecz partycypacyjnych form zaangażowania w sztukę, a jednocześnie ciągłe poszukiwanie nowych form i rozwiązań artystycznych, społecznych, instytucjonalnych. W skład rady kuratorskiej wchodzą: Anna Smolar, Michał Borczuch, Małgorzata Wdowik, Mateusz Szymanówka, Rafał Ryterski oraz Marta Keil. Ich głos będzie miał wymiar nie tylko artystyczny, lecz także ekspercki i doradczy. Każda z pięciu osób kuratorskich, pozostając w dialogu z pozostałymi czterema, będzie obejmowała namysłem i uwagą jeden z sezonów. Nurt programowy proponowany przez Martę Keil będzie obszarem rozwijania nowych praktyk artystycznych w teatrze oraz wzmocnieniem jego międzynarodowej działalności i partnerstw twórczych w stronę ważnego europejskiego domu produkcyjnego. To krok kluczowy strategicznie w perspektywie przeprowadzki instytucji do nowej siedziby za kilka lat i związanej z tym potrzeby rozszerzenia jej dotychczasowej działalności.

Zespoły programowy i kuratorski będą ściśle współpracować, tak by ich działania wzajemnie na siebie wpływały pozwalały zachować spójność linii artystycznej, a jednocześnie odświeżały i otwierały na nowe kierunki i prądy w sztuce, by poszerzały ofertę TR WARSZAWA i kierowały ją w stronę interdyscyplinarnej instytucji, która będzie miała swoją siedzibę na placu Defilad.