Łączymy sztukę i kulturę z działaniami ekologicznymi!

  • Marszałkowska 8
  • TR Online

Kultour EKO

Łączymy sztuki wizualne, teatr i edukację kulturalną z działaniami ekologicznymi!


Zapraszamy chętnych nauczycieli i nauczycielki wraz ze swoimi klasami do wzięcia udziału w programie KULTOUR EKO! To cykl warsztatów i spotkań organizowany przez cztery instytucje kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, TR Warszawa i Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Zgłoś się! Wypełnij formularz do 25 marca

Celem programu jest zachęcenie młodych odbiorców kultury do poznania wybranych dzieł podejmujących temat ekologii oraz do podjęcia przez uczestników i uczestniczki artystycznych działań ekologicznych, co przyczyni się do zwiększenia świadomości uczniów i uczennic na temat zmian klimatycznych. Istotnym elementem programu są działania w grupach oraz wspólne wypracowanie efektu finałowego, mającego na celu zaprojektowanie artystycznego działania proekologicznego. Program zakłada pracę w trybie hybrydowym, która minimalizuje czas spędzany przed komputerem na rzecz pracy w grupach i doświadczania w realnej przestrzeni.

Założeniem cyklu KULTOUR EKO jest zarówno realizacja działań artystyczno-ekologicznych, jak i wsparcie młodzieży i opiekunów/opiekunek klas w ponownym spotkaniu oraz tworzeniu relacji ze światem natury. 

Dla kogo?

Program skierowany jest do grup szkolnych (całych klas) ze szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami/opiekunkami.
Istotnym założeniem programu KULTOUR EKO jest włączenie się w działania wszystkich uczniów i uczennic w danej klasie. Ważną rolę w programie będzie odgrywać stopień zaangażowania nauczycielki/nauczyciela koordynującego grupę, który wesprze swoją klasę w działaniach artystyczno-ekologicznych. 

Kiedy?

Program zakłada realizację kilku elementów (spotkania grupy nauczycieli, warsztaty online, działanie plenerowe) rozłożonych w czasie od kwietnia 2021 do końca roku szkolnego. Ze względu na niepewną sytuację dotyczącą możliwości organizowania spotkań na żywo, zarówno w obszarze edukacji, jak i kultury, terminy spotkań będą dostosowywane do aktualnych obostrzeń, jak i indywidualnych możliwości/potrzeb danej grupy. Najważniejsze z punktów programu powinny zostać zrealizowane przez grupę uczestników i uczestniczek do połowy czerwca 2021 roku. 

Program

Program KULTOUR EKO to:

  1. Spotkanie dla grupy nauczycieli/nauczycielek (opiekunów grup) połączone z warsztatami dotyczącymi ekologii i sztuki w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Nauczyciele/nauczycielki otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych polecanych do dalszej pracy z uczniami. 
  2. Wsparcie nauczycieli/nauczycielek przez edukatorki z czterech partnerskich instytucji w przeprowadzeniu działania ekologicznego ze swoimi klasami.
  3. Indywidualne zwiedzanie wystawy przez uczestników i uczestniczki ze specjalnie przygotowanymi materiałami edukacyjnymi dla młodzieży.
  4. Warsztaty online dla całych klas prowadzone przez edukatorki poświęcone tematowi sztuki i ekologii.
  5. Plenerowe spotkanie finałowe, połączone z działaniem ekologicznym (w miarę możliwości, dostosowane do aktualnych obostrzeń dotyczących organizacji wydarzeń edukacyjno-kulturalnych).

Program KULTOUR EKO inspirowany jest przez wydarzenia kulturalne odbywające się w partnerskich instytucjach, oraz z którymi (w miarę możliwości) zapoznają się uczestnicy i uczestniczki:

wystawa “Rhizopolis” Joanny Rajkowskiej (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)
wystawa “Wiek półcienia” (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)
spektakle “Martwa natura” w reż. Agnieszki Jakimiak oraz “Jak ocalić świat na małej scenie? w reż. Pawła Łysaka (Teatr Powszechny im. Zygmunt Hubnera)
spektakle “Stream” w reż. Katarzyny Minkowskiej oraz “Wracać wciąż do domu” w reż. Magdaleny Szpecht (TR Warszawa)

Rejestracja fotograficzna efektów pracy uczestników i uczestniczek zostanie opublikowana na dedykowanych programowi kanałach społecznościowych oraz na kanałach internetowych organizatorów. 

Program KULTOUR EKO jest programem pilotażowym. Liczba grup, która weźmie w nim udział jest ograniczona – do współpracy zaprosimy 5 klas wyłonionych w procesie rekrutacji.

Aby zgłosić się wraz z klasą do programu, prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej do 25 marca 2021. 
Bilet grupowy za cały cykl: 200 zł

Wypełnij formularz

Zobacz również

Patroni