Zakończenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych

27.01.2022

Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatr TR Warszawa 2019. Widok od strony Parku Świętokrzyskiego.
Projekt Thomas Phifer and Partners

22 września 2021 r. TR Warszawa ogłosił Wstępne Konsultacje Rynkowe. Celem Konsultacji było doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie weryfikacji, doprecyzowania założeń Zamawiającego co do przygotowywanego postępowania przetargowego oraz przyjętych rozwiązań technicznych dla opisu przedmiotu w/w zamówienia. Wstępne Konsultacje Rynkowe zostały zakończone 27 stycznia 2022 roku. 

Dowiedz się więcej