• Marszałkowska 8
  • Dla dzieci

Mały TR

Projekty w ramach MAŁEGO TRu to zestaw praktycznych narzędzi dla pedagogów, nauczycieli i rodziców do rozwoju kompetencji kulturalnych, a w sposób szczególny – teatralnych, małych dzieci. MAŁY TR ma już swoje dwie odsłony – pierwsza zrealizowana w 2018 roku i druga w 2020 roku.

Mały TR 2020

Mały TR to projekt TR Warszawa skupiający się wokół metod pedagogiki teatru jako narzędzi do pracy z dziećmi. Celem programu jest m.in. rozwój kompetencji społecznych dzieci oraz  zawodowych kompetencji  nauczycieli, a także promowanie wymiany doświadczeń na polach szkoła-edukacja-teatr.

Pierwsza edycja projektu Mały TR odbyła się w 2018 roku. Wtedy w ramach programu powstały karty do gry przybliżające najmłodszym pojęcia związane z teatrem i będące pomocnym narzędziem w pracy nauczycieli i nauczycielek. Zespół edukacji TR Warszawa przeprowadził wówczas cykl warsztatów teatralnych dla dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych (w klasach I-III).

W 2020 roku odbyła się druga edycja projektu Mały TR. Tym razem warsztaty i spotkania skierowane były bezpośrednio do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W ramach tych działań powstała gra “Zielona Misja” oraz scenariusze zajęć dla grup przedszkolnych i szkolnych z wykorzystaniem metod, jakie oferuje pedagogika teatru.

I moduł projektu zakładał działania warsztatowe dla uczestniczek programu, które odbywały się od czerwca do grudnia dla różnych grup. Podczas tych spotkań, prowadzonych przez pedagożki teatru Martę Bernatowicz i Helenę Świegocką z zespołu edukacji TR Warszawa, uczestniczki miały okazję zapoznać się z narzędziami, jakie oferuje pedagogika teatru i wymienić się własnymi doświadczeniami z pola edukacji. Najważniejszym elementem z perspektywy uczestniczek było skupienie się na ich indywidualnych potrzebach: wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi – jak osoby zaangażowane w edukację małych dzieci mogą wspomóc siebie nawzajem w swojej pracy; jakie narzędzia mogą dać im poczucie sprawczości w działaniach które podejmują; jak w pełni angażując się w swoją pracę, nie zatracić siebie. Tu istotnym elementem rozmów okazała się próba spojrzenia na pedagogikę teatru jako dobre narzędzie do przepracowywania problemów wychowawczych, które pojawiają się w grupie przedszkolnej/szkolnej. Ważnym elementem była także dyskusja o tym, jak znaleźć równowagę w układaniu programu pracy z dziećmi – co robić, by odpowiadał zarówno na potrzeby całej grupy jak i poszczególnych dzieci, by z jednej strony pozwalał na swobodne uruchamianie przez dzieci energii twórczej, ale jednocześnie pozwalał na zrealizowanie określonych działań i pozwalał nabyć konkretne umiejętności

Podczas czerwcowych warsztatów pedagożki teatru wraz z uczestniczkami spotkały się z Tymonem Rochowskim – studentem badania i testowania gier na Kierunku Humanistyki Drugiej Generacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Efektem tego spotkania było zebranie informacji dotyczących potrzeb, na jakie miałaby odpowiadać gra tworzona w ramach projektu oraz pierwsze pomysły na jej realizację. Podczas wrześniowych warsztatów wstępny zarys gry został poddany konsultacjom z uczestniczkami projektu. W listopadzie i grudniu przeprowadzone zostały wraz z nauczycielkami testy gry i sprawdzian jej możliwości w działaniach online.

II moduł projektu zakładał napisanie przez uczestniczki scenariuszy zajęć wykorzystujących metody pedagogiki teatru i przeprowadzenie na ich podstawie działań w swojej grupie edukacyjnej. Praca ta odbywała się pod opieką i z pomocą tutorek – pedagożek teatru. W ramach  modułu powstało 20 scenariuszy zajęć, z czego kilka wybranych zostało opublikowanych na licencji Creative Commons na stronie TR Warszawa.

Każda placówka, której nauczycielka brała udział w projekcie otrzymała “Certyfikat Mały TR” – znak, że w danej placówce promuje się rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej w zakresie pedagogiki teatru. Jest to też symbol twórczego i innowacyjnego podejścia do nauczania, które TR Warszawa już od kilkunastu lat wdraża w ramach działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Powodzenie tego projektu nie byłoby możliwe, gdyby nie wspaniałe nauczycielki, które wzięły w nim udział i które podczas wspólnego czasu szkoleniowego inspirowały nas, wzruszały i dzieliły się swoim doświadczeniem. Dziewczyny, dziękujemy, że obdarzyłyście nas zaufaniem i pokazałyście kawałek swojego świata!

Mały TR 2018

Użyj zaprojektowanych przez pedagożki teatru kart gry do teatralnej zabawy ze swoimi dziećmi!

MAŁY TR to projekt skierowany do najmłodszych odbiorców. Pozwala on dzieciom poznać teatr instytucjonalny od środka. W ramach projektu powstały trzy zestawy kart gry, przeznaczone odpowiednio dla:

MALUCHÓW – dzieci do 3 lat,

MALCÓW – dzieci w wieku przedszkolnym,

MAŁOLATÓW – uczniów klas I-III w szkołach podstawowych.

Każda z kart zawiera ilustrację autorstwa Justyny Frąckiewicz oraz instrukcję teatralnej zabawy przygotowanej przez Zespół Edukacji TR Warszawa.

W zestawie znajdują się karty:

ZA SCENĄ z instrukcją zabawy związanej z garderobą i charakteryzacją,

NAD SCENĄ wprowadzające w zagadnienia dotyczące techniki teatralnej oraz światła i dźwięku,

NA SCENIE obrazujące pojęcia związane ze sceną i aktorstwem. 

Do każdego zestawu dołączona jest instrukcja dla dorosłego (rodziców, opiekunów, nauczycieli), który zechce bawić się w MAŁY TR wraz ze swoim dzieckiem. 

W ramach projektu MAŁY TR do współpracy zaprosiliśmy placówki oświatowe i opiekuńcze w Warszawie i okolicach: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, w tym Żłobek nr 25 oraz  Żłobek nr 37, przedszkola: Przedszkole nr 180 (ul. Niekłańska 40) oraz Przedszkole „Nutka”  (Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 30) oraz szkoły podstawowe: SP nr 48  (ul. S. Sempołowskiej) oraz SP nr 85 (ul. Narbutta). Wybrane grupy i klasy w partnerskich szkołach, przedszkolach i żłobkach brały udział w cyklu warsztatów teatralnych opartych na kartach gry.

Każdą grupę odwiedza animator, który prowadzi zajęcia z dziećmi, ucząc je korzystać z kart MAŁY TR. Każdy uczestnik projektu MAŁY TR realizowanego w szkole, przedszkolu lub żłobku otrzymał swój własny zestaw, który zabrał ze sobą do domu. 

Chcesz zagrać w MAŁY TR ze swoim dzieckiem? Pobierz karty i instrukcję!

Pobierz karty gry i instrukcję


Zobacz też scenariusze lekcji:

W programie udział wzięły: Marlena Beska, Agnieszka Bomba, Małgorzata Brzozowska, Aneta Chmielecka, Justyna Dąbrowska, Eliza Dutkiewicza, Anna Fejkiel-Giruć, Aleksandra Gawron, Renata Grodzka, Magdalena Kłosińska, Beata Kobyłecka, Monika Kochan, Agnieszka Korbecka-Chrabałowska, Aleksandra Kozłowska, Paulina Kraśniewska, Małgorzata Krupińska-Nowicka, Anna Kulesza, Marzena Osipacz, Ewelina Pawłowska, Magdalena Pojedyńska-Grabowska, Iwona Rucińska-Kiepas, Anna Sawczuk, Renata Sim, Dorota Szczepankowska, Mirosława Szubra, Grażyna Winiarz, Agnieszka Wojciechowska, Joanna Woźnicka, Katarzyna Zimowska

prowadzenie warsztatów: Marta Bernatowicz, Helena Świegocka
tutoring: Marta Bernatowicz, Justyna Lipko-Konieczna, Agnieszka Szymańska, Helena Świegocka
autorki gry: Marta Bernatowicz, Anna Kurelska, Anna Rochowska, Helena Świegocka
ilustracje i skład gry Zielona Misja: Justyna Frąckiewicz
konsultacje w zakresie game design: Tymon Rochowski
druk gry: MB Print
koordynacja projektu: Helena Świegocka
Zespół edukacji TR Warszawa: Anna Rochowska, Anna Kurelska, Marta Bernatowicz, Helena Świegocka

Projekt Mały TR (2018) – „Mały TR cykl warsztatów teatralnych dla najmłodszych dzieci” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt Mały TR (2020) dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach Hazardowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach Hazardowych.

Organizatorem TR Warszawa jest m.st. Warszawa

Organizator