Zespół pedagogiki teatru TR Warszawa do każdego spektaklu z repertuaru tworzy autorski scenariusz warsztatów. Niektóre z nich realizowane są przed wybranymi spektaklami w formule WARSZTATÓW OTWARTYCH – skierowanych do widzów spektakli, inne zaś realizowane są dla grup zorganizowanych np. klas. 

Wszystkie scenariusze warsztatów oparte są na metodach pedagogiki teatru i zakładają twórcze działania ich uczestników i uczestniczek. Poniżej zamieszczamy scenariusze stworzone w ramach projektów edukacyjnych z latach 2015 – 2023. Mogą być one inspiracją dla osób, chcących rozwijać swoje kompetencje pedagogiczno-teatralne, ale także wskazówką do prowadzenia działań integracyjnych z wykorzystaniem opisanych w scenariuszach metod.

Sprawadź nasze propozycje

TRudne tematy – publikacja dla pedagogów i pedagożek pracujących w szkołach ponadpodstawowych

W 2017 roku w ramach projektu “TRudne tematy – projekt warsztatów pedagogiczno-teatralnych dla młodzieży i nauczycieli” (dofinansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy) powstała publikacja zawierająca scenariusze warsztatów teatralnych.

Warsztaty są inspirowane spektaklami z repertuaru TR Warszawa “Uroczystość”, “Męczennicy” oraz “Między nami dobrze jest” w reż. Grzegorza Jarzyny.

2030 – warsztaty dla grup młodzieżowych inspirowane spektaklem “2030” w reż. Michała Buszewicza

W 2023 roku w TR Warszawa powstał spektakl “2030” w reż. Michała Buszewicza zrealizowany w ramach projektu współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Oprócz spektaklu zespół pedagogiki teatru opracował materiały edukacyjne skierowane do grup młodzieżowych, które uzupełniają proces wspólnej, artystycznej refleksji nad dokumentem „Młoda Warszawa. Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy”.

Do zapoznania się z materiałami (krótki film oraz scenariusz warsztatów) zapraszamy w szczególności wychowawców/wychowawczynie grup szkolnych ze szkół ponadpodstawowych.